10 stycznia 2019 r. w trakcie podkomisji sejmowej przedstawiciele Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych zasygnalizowali stronie rządowej problem związany z jednym z zapisów ustawy wprowadzającej RODO. Chodzi o art. 49 pkt 4, który wprowadza zamknięty katalog danych. Niestety tego typu zmiana może odbić się negatywnie na sytuacji polskich instytucji finansowych.

Ograniczenia dla FinTechów

W trakcie podkomisji sejmowej przedstawiciele PZIP próbowali przekonać przedstawicieli polskiego rządu do zmiany wspomnianego zapisu. Jego wprowadzenie może mieć bowiem negatywny wpływ nie tylko na sytuację polskich firm pożyczkowych, lecz także na polskich konsumentów. Kontrowersyjny zapis zakłada wprowadzenie zamkniętego katalogu danych, który można wykorzystywać do automatycznego badania zdolności kredytowej. Wejście w życie nowego prawa uniemożliwi instytucjom finansowym pozyskiwanie zgód na profilowanie oparte na podstawie innych danych niż dane wymienione w katalogu (np. dane behawioralne, geolokalizacyjne, stanu zdrowia itp.). W efekcie banki oraz instytucje finansowe utracą dostęp do wielu czynników, które dotychczas pomagały im w dokonywaniu rzetelnej analizy oceny ryzyka kredytowego oraz zdolności kredytowej potencjalnych klientów.

Nowe prawo wpłynie niekorzystnie zwłaszcza na działalność firm pożyczkowych. To właśnie te podmioty nieustannie inwestują w nowe technologie, by jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby swoich klientów. Kontrowersyjny zapis może mieć negatywny wpływ również na sytuację polskich konsumentów. Pogorszenie oceny zdolności instytucji kredytowych może wpłynąć na zwiększenie liczby błędnych decyzji kredytowych, a co za tym idzie – na wzrost liczby niespłacanych kredytów i pożyczek.

„W szczególności” czy „wyłącznie”?

PZIP zaproponował zmodyfikowanie zapisu ustawy poprzez zmianę jednego wyrazu w sformułowaniu: „1b. Decyzje, o których mowa w ust. 1a, mogą być podejmowane wyłącznie w oparciu o następujące kategorie danych:”. Słowo „wyłącznie” miałoby być zastąpione na „w szczególności”. Wdrożenie tej poprawki mogłoby wspomóc polskie fintechy w zakresie analityki danych, big data oraz w tworzeniu modeli scoringowych.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.