Naciski na cyfryzację banków stymulują rozwój GFT

dodał Tomek
0 komentarzy

fala modernizacji przetacza się przez świat bankowości. W badaniu z 20211) przeprowadzonym przez Gartner®, 28 procent respondentów informowało o dokonywaniu znaczących zmian w swoich bankowych systemach core, a 30 procent o prowadzeniu etapowych zmian w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub planach przeprowadzenia takiego procesu w ciągu kolejnych dwóch lat. Przy wymianie swoich systemów coraz więcej banków przechodzi na bankowe systemy core najnowszej generacji funkcjonujące w chmurze.

GFT Technologies SE (GFT) korzysta z tego rozwoju na dwa sposoby: Grupa wyrobiła sobie markę dzięki swojemu doświadczeniu w najnowocześniejszych bankowych systemach core oraz chmurach obliczeniowych. GFT wygenerowała również nieproporcjonalnie silny wzrost wspólnie ze swoimi klientami z sektorów ubezpieczeń i przemysłu. Współpraca ta doprowadziła do wysoce dynamicznego i rentownego rozwoju grupy IT przez cały 2022 rok: przychód wzrósł o 29 procent, EBT o 65 procent, a skorygowana EBITDA o 33 procent.

GFT wyprzedza rozwój rynku

Klienci ze wszystkich sektorów chcą z nami współpracować przy swojej transformacji cyfrowej. Wiedzą, że podczas takiej podróży potrzebny jest zaufany sternik – mówi Marika Lulay, GFT CEO. – Nasze silne ukierunkowanie na sektor, rozległe doświadczenie w zakresie aplikacji opartych na chmurze oraz bliska współpraca ze wszystkimi głównymi dostawcami infrastruktury i rozwiązań w chmurze wielokrotnie okazywały się decydujące. Działamy jak jeden zespół, a zatem jesteśmy w stanie mobilizować nasze globalne moce na potrzeby danego klienta – dlatego też ponownie rozwijaliśmy się znacząco szybciej niż rynek.

Dalszy wzrost przychodów i zysków w 2023 roku

Podstawowe trendy cyfryzacji na rynkach GFT pozostają niezmienione, a Grupa ma doskonałą pozycję umożliwiającą jej skorzystanie z możliwości rynkowych dzięki swojemu dogłębnemu doświadczeniu w zakresie sektora i technologii. Firma przewiduje zatem, że w 2023 roku będzie się rozwijać we wszystkich segmentach oraz w roku obrotowym 2023 osiągnie dalszy wzrost przychodów i zysków.

W porównaniu z 2022 rokiem, oczekuje się wzrostu przychodów o 16 procent do 850 mln euro. Grupa GFT przewiduje, że zysk przed opodatkowaniem osiągnie około 72 mln euro (2022: 66 mln euro), co odpowiada wzrostowi o 9 procent rok do roku. Zakłada się, że skorygowany EBIT wzrośnie do około 80 mln euro (2022: 67 mln euro), o 19 procent więcej niż w 2022 roku. Niniejsze wytyczne uwzględniają nabycie targens GmbH ogłoszone dnia 23 lutego 2023, stosownie do upływu czasu na dzień 1 kwietnia 2023.

 

Podobne wpisy

Zamieść komentarz