Artykuły z kategorii

Aktualności

O ponad 2,6 proc. spadła łączna kwota niespłaconych zobowiązań Polaków na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy. Obecnie płatności tzw. podwyższonego ryzyka wynoszą 39,03 mld zł. Zmniejszyła się także liczba dłużników, których obecnie jest 2,287 …

Eurocent uzyskał dofinansowanie na stworzenie platformy B2B, która pozwoli zautomatyzować pracę firmy, a tym samym usprawni obsługę klienta na polu sprzedaży pożyczek gotówkowych. To kolejny krok na drodze skrócenia czasu między złożeniem wniosku …

O biurach informacji gospodarczej zwykle wiemy tyle, że nie warto znaleźć się w ich rejestrach, gdyż to wiąże się z zyskaniem statusu publicznego dłużnika. Jednak zasady ich funkcjonowania, zakres informacji jakie można w …

Spore nakłady na reklamę nie zawsze idą w parze z większym zainteresowania stałych i potencjalnych klientów. Żywym tego przykładem jest Vivus Finance, który w III kwartale tego roku wydał na promocję w mediach …

  Oświadczenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w sprawie rządowego projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, Prawo bankowe i niektórych innych ustaw, opublikowanego w dniu 27 sierpnia 2013 roku …

Właściciel Provident Polska, który w marcu tego roku zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie podwójnego notowania, postanowił umocnić swoją pozycję spółki giełdowej, dołączając do elitarnego grona Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG).

Duże, dobrze reklamujące się firmy pożyczkowe są na tyle wiarygodne, że zmieniona ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawa Prawo bankowe oraz niektóre inne ustawy nie będą zagrażać ich działalności. Również więksi przedstawiciele …