Everest Capital to spółka zależna popularnego polskiego pożyczkodawcy Everest Finanse S.A., który na polskim rynku działa od 2000 r. i znany jest szerzej pod marką Bocian Pożyczki. W ubiegłym tygodniu Everest Capital wyemitował obligacje serii N o łącznej wartości nominalnej 22 mln zł. To wielki sukces spółki, która od lat buduje swoją pozycję na rynku obligacji.

Spółka Everest Capital przeprowadziła emisję 3,5 – letnich obligacji serii N. Ich łączna wartość nominalna sięgnęła 22 mln zł. Obligacje te podlegają zmiennemu oprocentowaniu, które oparte jest o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną dodatkowo o marżę. Zabezpieczone będą zastawem rejestrowym na zbiorze aktualnych i przyszłych wierzytelności Everest Finanse S.A. oraz poręczeniami spółek Everest Finanse S.A. i Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., natomiast organizatorem emisji był Dom Maklerski Navigator SA.

Sukces w trudnych czasach

Emisja przeprowadzona została w trudnym dla branży okresie, który związany jest ze zmianami w ustawie o kredycie konsumenckim. Jej wynik okazał się jednak dużym sukcesem dla firmy, ponieważ udało się pozyskać aż 22 mln zł. W ten sposób inwestorzy po raz kolejny okazali swoje zaufanie spółce, która już od wielu lat buduje mocną pozycję na rynku obligacji.

Pozyskane w ramach emisji obligacji środki zostały przeznaczone na częściowy wykup obligacji serii G (4 mln zł) oraz nabycie obligacji serii I (18 mln zł) celem ich umorzenia. Emisja umożliwiła spółce rozłożenie terminów wykupów obligacji, które przypadają na ten rok.

1
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *