Praktyczne aspekty umowy cesji, narzędzia informatyczne wspierające proces dochodzenia należności, propozycje zmiany ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz zapowiedź nowych rozwiązań dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw i postępowania upadłościowego konsumentów – wokół tych tematów będzie toczyć się debata Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami. Druga edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniu 10 kwietnia w Warszawie.

 

kongres

 

 

Do udziału w tegorocznej edycji Kongresu zostali zaproszeni między innymi przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Rady Komorniczej, Instytutu Allerhanda oraz wybitni praktycy sektora usług windykacyjnych.

 

Bardzo silną stroną Kongresu jest fakt, iż debata toczy się wokół tych kwestii legislacyjnych, które mogą mieć istotny wpływ na rynek wierzytelności – powiedział Mec. Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego w KPF. Gwarancją wysokiej, merytorycznej próby Agendy Kongresu jest jego Rada Programowa, złożona ze znakomitych reprezentantów sektora zarządzania wierzytelnościami. Program obejmie te regulacje, które są aktualnie przedmiotem zmian lub w niedalekiej przyszłości znajdą się na ścieżce legislacyjnej. Wiedza o tych zmianach, określenie ich wpływu na funkcjonowanie rynku z bezpiecznym dla biznesu wyprzedzeniem, to ważny cel organizacji tego wydarzenia  –  dodał Mecenas Czugan.

 

Rynek zarządzania wierzytelnościami dynamicznie rośnie od kilku lat w Polsce. Nominalna wartość portfela należności zarządzanych przez Członków KPF wynosi już prawie 50 mld PLN i statystycznie dotyczy co najmniej 1/6 populacji naszego kraju. Skuteczność w tym obszarze to dziś jeden z istotnych warunków dobrego funkcjonowania całej polskiej gospodarki. Stąd w centrum zainteresowania jest efektywne zarządzanie wierzytelnościami, a debata kongresowa będzie poszukiwać możliwości włączenia się do procesu tworzenia dobrego prawa i jego właściwej interpretacji. Dla zapewnienia jak najlepszych efektów dla sektora zarządzania wierzytelnościami zaangażujemy w ten proces całe 15 letnie doświadczenie KPF – zadeklarował Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

 

Ubiegłoroczna edycja Kongresu zgromadziła ponad 100 uczestników, w tym kadrę kierowniczą, zarządzającą wierzytelnościami w sektorze bankowym, ubezpieczeniowych, firm windykacyjnych, uznanych kancelarii prawniczych, firm pożyczkowych, firm doradztwa biznesowego, sektora leasingowego i faktoringowego, a także firm zarządzających informacją gospodarczą. W takim środowisku dyskusje w kuluarach, wymiana doświadczeń i poglądów ma ogromne znaczenie i dobrze uzupełnia wartość merytoryczną Kongresu.

 

kpf logo

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.