Chcąc zwrócić uwagę szerokiego grona interesariuszy pozabankowych organizacji finansowych oraz pośredników finansowych na problem, jak również by zachęcić projektodawców do rzetelnego dialogu społecznego, w oparciu o rzetelną analizę ekonomiczną, branża pożyczkowa wystosowała petycję, w której apeluje do Premiera Mateusza Morawieckiego o rewizję projektowanych przepisów legislacyjnych, skutkujących likwidacją sektora pożyczek pozabankowych oraz sektora pośrednictwa finansowego.

Petycja dostępna jest TUTAJ.

„Nie likwidujmy branży instytucji pożyczkowych w Polsce”

Prośba o potraktowanie sprawy priorytetowo! Chcąc ratować obszar rynku w którym działamy na co dzień nie dajmy się proszę „zamieść” tylko dlatego, że ktoś źle zinterpretował legalnie działający rynek z podszywającymi się pod to „parafirmami” chcącymi w sposób nielegalny oponować ten obszar … być może nawet z jakiś mniej znanych powódek osobistych 40 tys osób może stracić pracę.

Wykluczenia z jakimi po wprowadzeniu nowych przepisów może spotkać się konsument opisujemy w artykułach poniżej:

Czy SKOK-i zastąpią profesjonalnie działające instytucje pożyczkowe w skutek pomocy rządu?

Dramatyczne skutki wejścia w życie tzw. ustawy antylichwiarskiej

Gwóźdź do trumny całego sektora pożyczkowego

1
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.