Polski Związek Głuchych przygotował projekt, którego celem jest ochrona konsumentów z wadą słuchu przed nieuczciwymi praktykami na rynku finansowym.

Do 31 grudnia 2018 roku będą trwać warsztaty finansowe organizowane przez Polski Związek Głuchych i finansowane ze środków UOKiK. W ramach warsztatów osoby z wadami słuchu będą mogły poznać metody, które mogą uchronić je przed nieuczciwymi praktykami na rynku finansowym. Poznają również sposoby na bezpieczne pożyczanie pieniędzy oraz skuteczne inwestowanie posiadanych oszczędności. Spotkania to część projektu „Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu”.

W każdym województwie Polski Związek Głuchych zorganizuje po dwa warsztaty w języku migowym. Tematem spotkań będzie zarządzanie finansami oraz prawa konsumenckie. W projekcie „Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu” przewidziano również przygotowanie specjalnych filmów i materiałów informacyjnych, które przeznaczone będą dla osób z wadami słuchu oraz dla pracowników banków. Z ich pomocą osoby z wadami słuchu poznają m.in. zagadnienia związane z podejmowaniem kredytów oraz dowiedzą się, czym są polisolokaty. Z kolei pracownicy banków będą mogli zwiększyć swoje kompetencje w zakresie obsługi osób niesłyszących. Pomoce te zostaną sfinansowane ze środków UOKiK.

Dlaczego warto wziąć udział

W trakcie warsztatów finansowych specjaliści wytłumaczą rozmaite zagadnienia ze świata finansów w języku migowym. W ten sposób osoby z wadami słuchu poznają na przykład bezpieczne sposoby na pożyczanie pieniędzy oraz rozwiną swoją wiedzę na temat oszczędzania. Ponadto poznają również metody skutecznego inwestowania oraz sposoby dbania o bezpieczeństwo swoich finansów w internecie. W ten sposób zyskają kompleksową wiedzę na temat zarządzania własnymi finansami.

 

 

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają również główne obszary działalności instytucji chroniących konsumentów, takich jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zaznajomią się także z funkcjonowaniem podmiotów nadzorujących rynek finansowy, np. Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego czy Komisji Nadzoru Finansowego.

Dzięki warsztatom Polski Związek Głuchych chce poszerzać świadomość osób głuchych na temat zagrożeń związanych z nieostrożnym podejmowaniem zobowiązań finansowych, zwiększać ich umiejętności w zakresie zarządzania własnym budżetem oraz wzbogacać wiedzę o prawach konsumenckich. Poprzez edukację pracowników banków, Polski Związek Głuchych chce wpływać na redukowanie barier komunikacyjnych, z którymi muszą borykać się osoby głuche.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2018 r. Finansowany jest z funduszy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Więcej informacji o warsztatach finansowych można otrzymać w lokalnych oddziałach w Polskiego Związku Głuchych. Harmonogram spotkań dostępny jest w internecie.

 

 

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *