Santander Bank Polska zdobył główną nagrodę w 16. edycji konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju. Bank został doceniony m.in. za sumienne przedstawienie podjętych działań, obszerny opis relacji i wpływu na szeroko rozumiane społeczeństwo, a także włączenie TCFD jako integralnej części raportu. Organizatorami konkursu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte.

Celem konkursu jest promowanie raportowania kwestii związanych z czynnikami ESG, wskazanie dobrych praktyk w tym obszarze, a także zwiększenie transparentności działań raportujących organizacji. W tym roku w kategorii „Raport zrównoważonego rozwoju” jedną z dwóch głównych nagród otrzymał Santander Bank Polska. Nowością zaprezentowaną przez bank był raport klimatyczny, opracowany według kryteriów TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), który stanowi integralną część Raportu ESG. Przedstawia on wyniki analizy szans i ryzyk, które wynikają ze zmian klimatu. Tak kompleksowe podejście umożliwia zrozumienie, jak różny może być wpływ tych zmian na działalność banku i jego klientów.

W Santander Bank Polska już od 9 lat podsumowujemy swoje funkcjonowanie w kontekście ESG. Naszym zdaniem przejrzysta informacja dotycząca wskaźników ESG jest kluczowa dla wiarygodności instytucji finansowych. Cieszymy się, że nasza filozofia i sposób raportowania zostały po raz kolejny docenione. Jako jeden z największych banków w Polsce chcemy inspirować inne firmy i zachęcić je do raportowania na temat zrównoważonego rozwoju. Strategia ESG jest integralnym elementem naszej strategii biznesowej i jesteśmy przekonani, że coraz więcej firm będzie podążać tą drogą – mówi Katarzyna Teter, menedżerka Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i ESG w Santander Bank Polska.

Raport ESG za 2021 r. opublikowany przez Santander Bank Polska przedstawia najważniejsze informacje z punktu widzenia inwestorów, regulatorów oraz Unii Europejskiej. Są to przede wszystkim wskaźniki ESG, na bazie których tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw oraz innych organizacji. Raport jest zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej dot. ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat. Uwzględnia także zasady GRI Foundation 2021 – Global Reporting Initiative oraz UNEP FI – Principles for Responsible Banking. Dodatkowo prezentuje, jak działania banku przyczyniają się do realizacji globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *