Sektor pośrednictwa finansowego w Polsce. Nowy raport rynkowy za lata 2020-2023 już dostępny

dodał Tomek
0 komentarzy

Dwie trzecie (65 proc.)  kredytów hipotecznych w Polsce jest udzielanych przy udziale pośredników finansowych (dane za 4. kw.2023 r.). Średnia wartość kredytu hipotecznego wzrosła o jedną czwartą w porównaniu do 2020 r. Co się zmieniło w przypadku innych produktów kredytowych, oszczędnościowych i ubezpieczeniowych?

Tego wszystkiego można dowiedzieć się z opublikowanego właśnie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raportu na temat sektora pośrednictwa finansowego w latach 2020-2023.

W tej publikacji zostały podsumowane wyniki sprzedażowe pośredników finansowych (zrzeszonych w ZPF) w podziale na kategorie produktowe. Przedstawiciele branży wzbogacili też raport komentarzami oraz prognozami dotyczącymi jej rozwoju w kolejnych latach.

– ZPF tworzy największą w kraju reprezentację podmiotów z branży pośrednictwa finansowego, zrzeszając ponad 90 proc. rynku. Dlatego pozyskane przez nas wyniki są bardzo istotne dla opisania sytuacji w tym sektorze. A ten, z perspektywy wsparcia klientów w pozyskaniu kredytu hipotecznego, jest niezwykle ważny – podkreśla Marcin Czugan, prezes ZPF.

Sprzedaż kredytów i innych produktów u pośredników finansowych. Oto liczby

Jak wynika z raportu ZPF, tylko w 4. kwartale 2023 r. podmioty, które wzięły udział w badaniu, pośredniczyły w sprzedaży 44,7 tys. kredytów hipotecznych o łącznej wartości 18,8 mld zł. Jest to najlepszy wynik kwartalny u pośredników w ciągu ostatnich 4 lat.

Z kolei w całym 2023 r. pośrednicy uczestniczyli w sprzedaży 101,9 tys. kredytów hipotecznych, 47,5 tys. kredytów gotówkowych oraz 8,7 tys. kredytów firmowych.

Szczegółowe dane na ten temat prezentujemy na poniższej grafice.

Warto zwrocić uwagę, że w przypadku kredytów hipotecznych pośrednicy w 4. kw. 2023 r. mieli 65 proc. udziału w rynku (pod względem ilościowym) i 66,8 proc. (pod względem wartości udzielonych kredytów).

W raporcie ZPF można też znaleźć informacje na temat rozwiązań niekredytowych, proponowanych klientom za pośrednictwem podmiotów, biorących udział w badaniu. Dane pokazują, że w 2023 r. pośredniczyły one w sprzedaży produktów inwestycyjnych oraz regularnego oszczędzania o łącznej wartości 241,9 mld zł wobec 169,6 mld zł w 2022 r.

W raporcie zostały opublikowane szczegółowe dane za okres 2020-2023, dotyczące nie tylko wspomnianych produktów kredytowo – oszczędnościowych, ale również ubezpieczeń i leasingu.

Średnia wartość kredytu. Jak się zmieniła?

Pośrednicy finansowi, którzy wzięli udział w badaniu ZPF, podali również, ile wyniosła średnia wartość kredytów zaciąganych z ich udziałem w poprzednich latach.

Okazało się, że w 2023 r. średnia wartość kredytu hipotecznego, zaciągniętego przy udziale pośrednika, wyniosła 399,2 tys. zł, podczas gdy w 2020 r. ta kwota nie przekroczyła 319 tys. zł – oznacza to wzrost o 25 proc. (2023/2020).

Dane pośredników pokazują również, że klienci w 2023 r. zaciągali kredyty gotówkowe na kwoty o średniej wartości 48,8 tys. zł wobec 42,5 tys. zł w 2020 r. (+16 proc.). Z kolei średnia wartość kredytu firmowego wyniosła 208,8 tys. zł w porównaniu do 158,1 tys. zł w 2020 r. (+32 proc.).

Szczegółowe dane na ten temat prezentujemy na poniższej grafice.

Nastroje w sektorze pośrednictwa finansowego w Polsce

Ankietowani przez ZPF przedstawiciele branży pośrednictwa finansowego w większości (57,1 proc.) ocenili koniunkturę gospodarczą – w perspektywie najbliższych 12 miesięcy – jako dobrą. Z kolei 28,6 proc. odnosi się do niej neutralnie, a 14,3 proc. przejawia negatywne nastroje.

Wśród czynników, które w przyszłości będą kluczowe dla rozwoju branży pośrednictwa finansowego, ankietowani wymieniali przede wszystkich rozwój technologii, digitalizację, a także otoczenie makroekonomiczne.

Po szczegóły dotyczące raportu ZPF „Sektor pośrednictwa finansowego w Polsce 2020-2023” zapraszamy na stronę: https://zpf.pl/sektor-posrednictwa-finansowego/

Podobne wpisy

Zamieść komentarz