25 lat Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

dodał Rafał Tomkowicz
0 komentarzy

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) tworzy dziś 107 podmiotów. Reprezentują dziesięć branż kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki.

Prawie 25 zespołów roboczych, siedem kongresów rocznie dla przedstawicieli poszczególnych gałęzi rynku finansowego, dziesięć cyklicznych raportów, setki informacji regulacyjnych i interpretacji prawnych dla branży – to niektóre z faktów, którymi można scharakteryzować Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

ZPF kończy właśnie 25 lat. – Chcemy być silną organizacją na silnym rynku finansowym w Polsce, dbając o jego rozwój, profesjonalizację i o dobro klientów – podkreślał Marcin Czugan, prezes ZPF podczas uroczystości z okazji 25-lecia ZPF.

W gali wzięli udział przedstawiciele podmiotów zrzeszonych w ZPF, a także administracji publicznej. Wśród nich znaleźli się m.in. prof. Jacek Jastrzębski (Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego), Tomasz Chróstny (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska (Pełnomocniczka Ministra Sprawiedliwości ds. Ochrony Praw Konsumentów).

Już 107 firm jest zrzeszonych w ZPF. Przestrzegają Zasad Dobrych Praktyk

ZPF został założony w 1999 r., wówczas jako Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Na początku tworzyło ją 17 podmiotów. W 2012 r. liczba członków organizacji przekroczyła 50.

Dziś ZPF to już 107 instytucji reprezentujących dziesięć branż: banki, biura informacji gospodarczej, crowdfunding, instytucje pożyczkowe, odwróconą hipotekę, pośrednictwo finansowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, kancelarie prawne i firmy technologiczne, zakłady ubezpieczeń, zarządzanie wierzytelnościami.

ZPF skupia podmioty reprezentujące m.in. 95 proc. rynku zarządzania wierzytelnościami i pośrednictwa finansowego, 90 proc. rynku pożyczkowego (w tym BNPL) oraz 100 proc. rynku BIG-ów.

– Każda firma, która przystępuje do ZPF, zobowiązuje się do przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk ZPF i podlega regularnym audytom. Dzięki temu mamy pewność, że zachowuje ona najwyższe standardy postępowania, oparte na normach prawnych i moralnych, dotyczących w szczególności finansów konsumenckich – zaznacza Marcin Czugan.

ZPF to partner w tematach dotyczących rozwoju regulacji dla rynku finansowego w Polsce

Jak podkreśla Marcin Czugan, ZPF od lat uczestniczy jako partner społeczny w szeregu procesów legislacyjnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Eksperci ZPF m.in. biorą udział w pracach europejskiej organizacji European Federation of Finance House Associations, a także opiniują projekty ustaw i rozporządzeń, które powstają na polskim gruncie.

Rocznie ZPF przekazuje podmiotom zrzeszonym w organizacji ponad 400 informacji legislacyjnych, opinii i interpretacji prawnych. Powstają one przy udziale ekspertów skupionych w prawie 25 zespołach roboczych, które na bieżąco śledzą zmiany na rynku finansowym i obowiązujące na nim regulacje.

Podobne wpisy

Zamieść komentarz