Wakacje Polaków 2024. Co piąte gospodarstwo domowe wyda więcej pieniędzy niż przed rokiem

dodał Tomasz Rafalski
0 komentarzy

Jednocześnie 40 proc. deklaruje, że w tym roku albo jest zmuszona ciąć wydatki wakacyjne, albo w ogóle ich nie poniesie. Polacy w zdecydowanej większości finansują wakacje z własnych oszczędności.

Takie wyniki przynosi najnowsza edycja cyklicznego badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, realizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH).

Jak co roku przed rozpoczęciem wakacji ankietowani zostali zapytani o przewidywane wydatki w porównaniu do roku poprzedniego.

Maleje liczba gospodarstw domowych, które tną wydatki. „W portfelach zostało więcej na wyjazdy wakacyjne”

Z najnowszego sondażu ZPF i IRG SGH wynika, że 40 proc. ankietowanych nie poniesie żadnych wydatków na wakacje lub są zmuszeni je zmniejszyć w porównaniu do ubiegłego roku. Odsetek takich gospodarstw domowych jest niższy w porównaniu do badania przeprowadzonego w 2023 r.

– W okresie galopującej inflacji, gospodarstw, które cięły wydatki wakacyjne lub nawet ich nie planowały, było prawie 50 proc. – przypomina dr Sławomir Dudek, ekonomista IRG SGH i współautor badania. – Teraz inflacja odpuściła, dochody wielu Polaków wzrosły, a więc również w portfelach zostało więcej środków na wyjazdy wakacyjne – mówi.

Potwierdza to również wzrost odsetka osób, które zakładają, że ich wydatki wakacyjne w tym roku wzrosną wobec 2023 r. Takich gospodarstw domowych jest prawie 20 proc.

Jeżeli przyjrzymy się odpowiedziom w podziale na województwa, to okaże się, że największy odsetek gospodarstw, które będą ciąć wydatki lub ich nie poniosą, jest na Warmii i Mazurach (48,6 proc. mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego). Najniższy wynik w tym zakresie został odnotowany w województwie lubuskim (12 proc.).

Dr Sławomir Dudek zwraca też uwagę na zróżnicowanie odpowiedzi w zależności od dochodów gospodarstw domowych. Brak lub cięcie wydatków wakacyjnych przewiduje aż 80 proc. gospodarstw, w których dochody netto nie przekraczają 1 tys. zł na osobę miesięcznie.

W przypadku gospodarstw domowych z dochodami netto powyżej 4 tys. zł na osobę miesięcznie, ten odsetek spada do 29,5 proc.

Jeżeli finansowanie wakacji, to głównie ze środków własnych

Polacy, którzy planują w tym roku wydatki wakacyjne, zdecydowanie wskazują, że sfinansują je z własnych oszczędności. Taki plan ma 87,3 proc. ankietowanych (z grupy tych, którzy planują wydać pieniądze na wakacje). Z kolei 7,3 proc. zadeklarowało, że skorzysta z możliwości stwarzanych przez zakładowy fundusz socjalny.

Na dalszych miejscach znalazły się: kredyty lub pożyczki w instytucjach finansowych, karty kredytowe i pożyczki od rodziny lub znajomych.

Badanie „Sytuacja na rynku consumer finance”

„Sytuacja na rynku consumer finance” to badanie realizowane od 2006 r. w odstępach kwartalnych przez ZPF oraz IRG SGH. W jego ramach respondenci odpowiadają na szereg pytań dotyczących sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

Efektem badania jest publikowany cyklicznie Barometr Rynku Consumer Finance (BRCF). Pokazuje on aktualne nastroje konsumentów i pozwala przewidywać m.in. ich skłonność do zaciągania nowych zobowiązań.

Podobne wpisy

Zamieść komentarz