Consumer finance ważnym elementem sektora finansowego

dodał Martyna Sarniak
0 komentarzy
consumer finance człowiek z tabletem i wykresy

Rynek consumer finance to jedna z najważniejszych składowych całego sektora finansowego. To właśnie on wywiera ogromny wpływ na zarządzanie potrzebami polskich konsumentów i wyznacza kolejne kierunki rozwoju narzędzi finansowych.

Zaspokajanie potrzeb polskich konsumentów wymaga ścisłej współpracy sektora finansowego i bankowego. W tym celu rynek consumer finance rozwija szereg różnych zaawansowanych strategii, m.in. machine learning czy big data. To właśnie na tego typu rozwiązaniach opiera się działalność całego sektora finansowego.

Sektor consumer finance składa się z trzech wiodących obszarów:

  • bankowego,
  • spółdzielczego,
  • prywatnego.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii zapewnia możliwość tworzenia rozwiązań, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby rynku. Warto jednak podkreślić, że cała oferta produktowa rynku consumer finance w przeważającej części opiera się na kredytach konsumenckich oraz pożyczkach dla osób fizycznych.

– Zaawansowane strategie digital, jak analityka oraz eksploracja danych definiują potrzeby konsumentów i pozwalają skutecznie cyfryzować biznes. Dzięki odpowiedniej strategii, możemy zmapować niszowy rynek w odpowiedzi na zmiany regulacyjne, zapewniając klientom odpowiednie rozwiązania. Innym aspektem jest dostosowywanie się do zmieniających potrzeb, dzięki wewnętrznemu zespołowi IT, a także zarządzaniu w oparciu o metody agile. Techniki uczenia maszynowego są wykorzystywane w modelach statystycznych. To z kolei przekłada się na podejście oparte na danych, przyspieszających na przykład decyzję o przyznaniu pożyczki – mówi Agata Lejman, Marketing Manager w AIQLabs, do którego należą marki SuperGrosz oraz „Kupuj Teraz – zapłać później”.

Dobra współpraca to podstawa

Działania operacyjne prowadzone w sektorze consumer finance to przede wszystkim bezpośrednia współpraca z konsumentem. Jej celem jest oczywiście zaspokojenie jego potrzeb finansowych. Ta kooperacja powinna opierać się na zaufaniu. Z tego powodu niezwykle istotne jest stosowanie adekwatnych cen i przejrzystego procesu ubiegania się o zobowiązanie. Ponadto obsługa klienta i zainteresowanie jego sytuacją nie powinno kończyć się w momencie podpisania umowy.

Dostosowanie produktów finansowych do zdolności kredytowej oraz potrzeb klientów związane jest z kondycją całego rynku retail, a zatem zarówno sprzedawców, jak i dystrybutorów oraz producentów. Wynika to z relacji pomiędzy dwoma obszarami rynku consumer finance: klientem indywidualnym oraz produktami.

To właśnie bankowość detaliczna jest utożsamiana z rynkiem consumer finance. W jej ramach oferowane są zarówno zindywidualizowane produkty finansowe, jak też kompleksowa obsługa rozliczeń. W obszar tego rynku wpisuje się także szereg produktów inwestycyjnych (np. konta oszczędnościowe czy lokaty). Jego największą część stanowią jednak kredyty i pożyczki, karty kredytowe oraz limity na kontach.

Podobne wpisy

Zamieść komentarz