Czy po wybuchu pandemii można zaobserwować wzmożone zainteresowanie banków nowymi rozwiązaniami z zakresu zdalnej weryfikacji klienta?

Okres pandemii zdecydowanie przyspieszył cyfrową transformację niemal wszystkich banków i instytucji finansowych czego skutkiem jest poszerzenie usług świadczonych online. Jedną z tych usług jest potwierdzanie tożsamości klienta online, której jesteśmy dostawcą. Konto na tzw. selfie stało się już standardem w polskiej bankowości, ograniczając przy tym potrzebę udania się do placówki. Cały proces jest prosty i trwa zaledwie kilka minut. Klient rozpoczyna proces od wypełniania wniosku na swoim smartfonie lub komputerze a następnie wykonuje zdjęcia obu stron dowodu osobistego oraz twarzy. Klient może być także poproszony o wykonanie kilku gestów takich jak obroty głową czy mrugnięcie. Warto wspomnieć, że nie tylko banki, ale i także instytucje finansowe przyspieszyły proces cyfryzacji i automatyzacji w swojej strategii biznesowej. Uważnie śledzimy prezentowane wyniki za kolejne kwartały w Bankach, z którymi współpracujemy i cieszy nas fakt, że możemy mieć swój udział w tak  świetnych wynikach jak na okres pandemiczny. Jesteśmy przekonani, że także w przyszłości automatyzacja procesów będzie poszerzana. Weryfikacja tożsamości online nie jest środkiem tymczasowym, a docelowym.

Jak wygląda proces wdrażania usług zdalnej weryfikacji tożsamości, którymi posługują się banki przy zakładaniu tzw. kont na selfie?

Każde wdrożenie to złożony proces składający się z wielu etapów. Nie we wszystkich instytucjach oczekiwania i wymagania są takie same, dlatego elastycznie podchodzimy do tego tematu. Zawsze przed przystąpieniem do wdrożenia przeprowadzamy z naszymi Klientami warsztaty podczas których określamy kluczowe wymagania i oczekiwania, które różnią się dla typu wdrożenia on premises i SaaS. Elastyczne podejście umożliwia integrację z systemami klienta i konieczność dostosowania rozwiązania do standardów panujących w instytucji, w której wdrażane są nasze mechanizmy wideoweryfikacji. Nasi Klienci we współpracy z nami cenią sobie możliwość zastosowania najnowszych technologii, które umożliwiają dalszy rozwój produktu. Ważnym elementem przy wdrożeniu jest precyzyjne definiowanie wymagań, co pozwala na uniknięcie lub zminimalizowanie problemów. Zdecydowaną zaletą podczas wdrożenia jest zlokalizowanie zespołu wdrożeniowego w Polsce oraz dostępność w godzinach pracy instytucji, w której jest wdrożenie. Sukces całego wdrożenia jest wypadkową efektywnej współpracy obu stron.

W jaki sposób analizowane są zdjęcia dostarczane przez klientów? Jakie elementy są poddawane analizie i dlaczego należy pokazać swoją twarz?

Dane do systemu mogą być dostarczane w różny sposób w zależności od wybranego scenariusza. Na przykład przy użyciu aplikacji mobilnej lub webowej i wykonania za jej pomocą zdjęć lub nagrania wideo przez użytkownika końcowego. Po przekazaniu zdjęć dokumentów do systemu następuje odczyt danych znajdujących się na dowodzie lub paszporcie a następnie zweryfikowanie informacji jakie się tam znajdują jak i wybranych cech dokumentu.

Aby potwierdzić, że to właściciel dokumentu przechodzi proces weryfikacji konieczne jest zaprezentowanie twarzy klienta w trakcie weryfikacji tożsamości. Dostarczamy taką możliwość poprzez nasze autorskie rozwiązanie Facelab oparte na technologii głębokich sieci neuronowych. Facelab jest odporny (niewrażliwy) na zmiany w wyglądzie osób (np. modyfikację fryzury, zapuszczenie brody czy też ubranie okularów) oraz zmiany wynikłe ze starzenia się.

Jakie rozwiązania oferuje IDENTT?

Rozwiązania które oferujemy –   idenTT Verification System oraz Facelab –

wspierają i automatyzują  proces weryfikacji tożsamości, także w kanale zdalnym. Nasze produkty  sprawdzają poprawność oraz integralność danych odczytanych z dokumentu tożsamości,  znacząco przyspieszając proces obsługi klienta, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu wiarygodności uwierzytelnienia klienta. Cały proces jest wykonywany w czasie rzeczywistym, a wynik jest dostępny niemal natychmiast. System wyposażony jest  w między innymi silnik OCR pozwalający na odczyt danych znajdujących się na dokumencie czy też mechanizm pozwalający na potwierdzenie, że prezentowany wizerunek osoby nie jest nagraniem lub wydrukiem. Komponenty systemu są w autorskimi rozwiązaniami IDENTT co daje możliwości kontroli rozwoju całego rozwiązania.

Po 5 latach działalności obecnie z naszych produktów korzysta wiele podmiotów z branży finansowej takich jak banki, firmy pożyczkowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Dzięki uruchomieniu zdalnej weryfikacji możliwe są zakłady i gry losowe online.

Nasze produkty są cały czas rozwijane i dostosowywane do nowych możliwości i wymagań rynku. Pomimo iż w dalszym ciągu dużo jest wdrożeń realizowanych na infrastrukturze klienta to widzimy tendencję do przechodzenia rozwiązań do chmury. Dzięki temu możemy w bardzo szybki sposób skalować rozwiązanie i tym samym zwiększać  wydajność i możliwości systemu zmniejszając przy tym koszty związane z zakupem infrastruktury oraz jej utrzymywaniem.

Rozmawialiśmy z Katarzyną Stachów Project Manager w IDENTT

1
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *