Polacy, którzy stracili pracę, mogą teraz skorzystać z ułatwienia. Ustawowe wakacje kredytowe pozwalają zawiesić spłatę rat kredytu nawet na trzy miesiące.

Ustawowe wakacje kredytowe zapewniają możliwość zawieszenia wykonywania umowy kredytowej. To wygodne rozwiązanie dla osób, które mają kredyt, a z powodu pandemii straciły pracę lub inne główne źródło dochodu.

Ustawowe wakacje kredytowe pozwalają bezpiecznie zawiesić spłatę kredytu hipotecznego lub konsumenckiego. Spłatę rat można odsunąć w czasie nawet na trzy miesiące. To wszystko bez żadnych dodatkowych opłat i naliczania odsetek. Wprowadzenie takiego rozwiązania to jeden z elementów przyjętej w czerwcu 2020 roku tarczy antykryzysowej 4.0.

Zachęcam do korzystania z ustawowych wakacji kredytowych, które zostały przyjęte w trosce o gospodarstwa domowe szczególnie dotknięte ekonomicznymi skutkami pandemii. Możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego i konsumenckiego na trzy miesiące, bez ponoszenia z tego tytułu opłat czy odsetek na rzecz banku, to znacząca ulga dla wielu rodzin w trudnych sytuacjach, która daje czas niezbędny do znalezienia nowych źródeł utrzymania. O to rozwiązanie jako Urząd walczyliśmy. W drugiej fali pandemii może się okazać pomocne dla tych konsumentów, którzy dotychczas z niego nie korzystali. To ważne narzędzie wsparcia dla Polaków, które w przeciwieństwie do tzw. bankowych wakacji kredytowych jest rozwiązaniem darmowym

– mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ustawowe wakacje kredytowe – warunki

Aby skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych, należy spełniać konkretne warunki. Z zawieszenia wykonywania umowy może skorzystać osoba, która po 13 marca 2020 roku straciła pracę lub główne źródło dochodu. Osoby, które kwalifikują się do pomocy, powinny złożyć odpowiedni wniosek w swoim banku. Formularz można pobrać ze strony UOKiK.

W ramach wakacji kredytowych można zawiesić wykonywanie umowy jednego kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki), jednego kredytu hipotecznego oraz jednego kredytu w rozumieniu art. 69 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Rozwiązanie dotyczy umów zawartych przed 13 marca 2020 roku, jeśli termin zakończenia okresu ich kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tego dnia.

Kredyt można zawiesić maksymalnie na 3 miesiące. Jednak to do konsumenta należy wybór ostatecznego terminu odroczenia spłaty rat (1, 2 lub 3 miesiące). W tym czasie instytucja finansowa nie ma prawa do naliczania odsetek lub pobierania innych opłat. Wyjątkiem są jedynie opłaty z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązanego z kredytem, które mają zapewnić klientowi ciągłość ochrony.

W przypadku, gdy konsument ma kilka kredytów tego samego rodzaju (np. dwa kredyty hipoteczne) zaciągniętych w jednej instytucji finansowej, może skorzystać z wakacji kredytowych tylko wobec jednego z nich.
Przy składaniu wniosku o wakacje kredytowe warto zwrócić uwagę na to, by skorzystać właśnie z ustawowych wakacji kredytowych. Banki bowiem w swojej ofercie (poza ustawowymi wakacjami kredytowymi) mają także wakacje komercyjne, które są rozwiązaniem płatnym.

Osoby, które skorzystały już z zawieszenia spłaty kredytu na warunkach komercyjnych, mogą zwrócić się do banku z prośbą o zmianę. Wówczas bank ma obowiązek przerwać trwające wakacje komercyjne i udzielić im ustawowych wakacji kredytowych.

Bank, firma pożyczkowa lub inna instytucja finansowa nie ma prawa odmówić konsumentowi, który spełnia wymogi udzielenia ustawowych wakacji kredytowych.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.