Organizacja znana jako Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców (KPF) przeszła gruntowną zmianę. Działa teraz pod nową nazwą – Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (w skrócie ZPF).

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniej działający pod nazwą KPF) powstał pod koniec 1999 roku. Skupia ponad 100 najważniejszych przedsiębiorstw sektora rynku finansowego. Są wśród nich m.in. firmy z sektora bankowego oraz zarządzania wierzytelnościami, a także instytucje pożyczkowe i pośrednicy finansowi. ZPF przygotowuje raporty dotyczące rynku kredytowego w Polsce. W swoim dorobku ma ich już ponad kilkaset. Organizacja należy także do Rady Rozwoju Rynku Finansowego oraz EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) – prestiżowej organizacji zrzeszającej siedemnaście podmiotów działających w sektorze kredytowym i reprezentujących ponad 1200 instytucji polskiego rynku finansowego.

To wyjątkowy rok działalności organizacji – właśnie teraz KPF zmienia nazwę na ZPF. Powodem tej zmiany jest chęć lepszego oddania charakteru organizacji jako samorządowego ekosystemu.

logo zpf

30 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku wydał postanowienie o wpisie zmian Statutu organizacji, które przyjęte zostały przez Jubileuszowe XX Walne Zebranie Członków KPF w połowie czerwca br. W związku z tym Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce zmieniła nazwę na Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. NIP, REGON, adres, numery telefonów i numery kont bankowych organizacji pozostały niezmienione. Modyfikacji uległ natomiast adres strony internetowej – obecnie jest to www.zpf.pl. Zmienione zostały także adresy e-mail, które dotychczas działały w domenie kpf.pl. Obecnie ich końcówka została zmieniona na zpf.pl. Organizacja posiada również nowe logo.

Uroczysty jubileusz

zdjęcie z rocznicy kpfKonferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce powstała 27 października 1999 r. i niedawno obchodziła swoje XX-lecie. Jubileuszowa gala odbyła się w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku 18 czerwca br. W uroczystości wzięło udział blisko 200 osób, wśród których znaleźli się m.in. założyciele oraz Członkowie KPF, a także przedstawiciele podmiotów współpracujących z organizacją oraz podmiotów odpowiedzialnych za ochronę interesów polskich konsumentów.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *