W czerwcu 2021 roku odnotowano, że sprzedaż firm pożyczkowych, które współpracują z BIK wyniosła w ujęciu wartościowym 661 mln zł, a w ujęciu liczbowym 261,9 tys. Co więcej, istotną informacją jest również fakt, że firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły więcej pożyczek w czerwcu bieżącego roku, niż miało to miejsce w roku ubiegłym — w ujęciu wartościowym na kwotę wyższą aż o +119,9%, a w ujęciu liczbowym o +88,6%. Dodatkowo w czerwcu 2021 r. wzrosła również średnia wartość udzielonych pożyczek, która wyniosła 2 200 zł. W porównaniu do analogicznego miesiąca rok temu stanowi to wzrost o +11,5%.

Statystyki rynku pożyczkowego

Jak wskazują statystyki, rynek pożyczkowy powoli wraca do normy znanej nam sprzed pandemii. Nie tylko w czerwcu, ale w całym pierwszym półroczu bieżącego roku zaobserwować mogliśmy stopniowy wzrost sprzedaży, a także powolne wyhamowywanie się tendencji spadkowych, które trwały od 2020 r. Porównując sprzedaż pożyczek odnotowanych w bieżącym roku z rokiem 2019, warto zwrócić uwagę, na to, że w okresie styczeń -czerwiec 2021 roku, pokazały się zarówno spadki w ujęciu liczbowym na poziomie -0,2%, jak i w ujęciu wartościowym na poziomie -0,8%. Tym samym dowodzi to, że rynek pożyczek pozabankowych w pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wrócił do sytuacji z roku 2019 (jeśli chodzi o ujęcie ilościowe), jednakże w ujęciu wartościowym, nadal jeszcze nie odbudował sprzedaży.

Sprzedaż firm pożyczkowych

Sprzedaż firm pożyczkowych jest przede wszystkim determinowana popytem na pożyczki. Pierwsze miesiące pandemii charakteryzowały się ogromną przepaścią w tym obszarze, jednak już w 2021 r., popyt zaczął się powoli odbudowywać. Potwierdza to między innymi dynamika wzrostu wniosków pożyczkowych złożonych w okresie styczeń-czerwiec 2021 r., (w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. wynosi +79,5%). Druga połowa roku, najprawdopodobniej będzie sprzyjać dalszemu odbudowywaniu się rynku, chyba że wystąpią kolejne negatywne zdarzenia wywołane pandemią.

Głównymi czynnikami, jakie wpływają na poprawę sytuacji, jest m.in. rosnący popyt na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych, a także wygaśnięcie przepisów dotyczących obniżających pułapów możliwych do osiągnięcia przychodów firm pożyczkowych, co tym samym prawdopodobnie zwiększy rentowność transakcji. Ostatnim ważnym i stymulującym czynnikiem jest możliwość zdobycia przez firmy pożyczkowe odpowiedniego finansowania.

Optymistyczne prognozy na rynku pozabankowym

Optymistyczne prognozy na rynku pozabankowym na kolejne miesiące 2021 roku potwierdzają także badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Instytucje pożyczkowe zdobywają coraz większą swobodę, jeśli chodzi o prowadzenie działalności, co jest wynikiem np. zniesienia wielu ograniczeń zarówno fizycznych, jak i prawnych związanych z pandemią. Pozwala to na odbudowę sieci sprzedaży i jednocześnie zwiększenie zatrudnienia.

Z pewnością jest to bardzo dobry znak dla całego rynku, bowiem na długoterminowy wzrost konsumpcji oddziałują w dużej mierze efektywnie działające instytucje finansowe, które są w stanie dostarczać odpowiednich środków. Dodatkowo pożyczki to także transformacja oszczędności i kapitału inwestycyjnego w środki pieniężne znajdujące się w obiegu oraz kapitał finansujący. Co za tym idzie, te pieniądze generują podatki, wpływają na wzmożoną produkcję dóbr trwałych, usług, a także wspierają tworzenie nowych miejsc pracy.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *