W środę powołana do życia została Rada Edukacji Finansowej. To nowy organ, którego celem jest edukacja finansowa Polaków oraz prowadzenie działań zmierzających do poprawy świadomości społeczeństwa na temat finansów publicznych.

Rada Edukacji Finansowej powstała z inicjatywy Ministerstwa Finansów. Organ ten dostrzegł konieczność pracy nad edukacją finansową Polaków pod wpływem dużej liczby zapytań kierowanych do Ministerstwa w sprawach, które wyjaśnione zostały na stronie resortu. Dowodzi to, że duża część obywateli po prostu nie rozumie tematyki finansowej. Głównym celem nowej instytucji ma być zatem popularyzacja wiedzy w zakresie finansów wśród polskiego społeczeństwa, a także uczynienie jej bardziej zrozumiałą i atrakcyjną dla obywateli.

Działania Rady Edukacji Finansowej

Nowa instytucja powołana została do życia w środę (24.04) w ramach ustawy z 9 listopada 2018 r. Razem z Radą Edukacji Finansowej utworzony został również Fundusz Edukacji Finansowej (FEF), który będzie finansował działania związane z popularyzowaniem wiedzy finansowej. Wśród nich zaplanowane zostało m.in. opracowywanie i organizacja kampanii oraz programów edukacyjnych w zakresie zwiększania świadomości finansowej społeczeństwa oraz popularyzowanie wiedzy na temat rynku finansowego i jego zagrożeń np. poprzez wydawanie publikacji poświęconych temu tematowi. Środki Funduszu będą pochodzić przede wszystkim z kar pieniężnych nakładanych przez KNF oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Zgromadzonymi pieniędzmi zarządzać będzie Rzecznik Finansowy na wniosek Rady. To właśnie Rada Edukacji Finansowej ma być odpowiedzialna za wyznaczanie sposobów realizacji zadań Funduszu.

Nominacje dla członków Rady

W skład nowej instytucji wejdzie 12 członków, którzy będą reprezentować najważniejsze instytucje sektora finansowego. Szefową Rady została dyrektor generalna MF Barbara Brodowska-Mączka, która przyjęła nominację z rąk minister finansów Teresy Czerwińskiej. O podjęciu uchwały przez Radę ma decydować zwykła większość na głosowaniu przeprowadzonym w obecności co najmniej 6 członków. W przypadku równej liczby głosów, decydujący okaże się głos Przewodniczącego Rady.

Regulamin pracy Rady Edukacji Finansowej zostanie określony w rozporządzeniu ministra finansów. Pierwsze formalne posiedzenie nowej instytucji zostanie zwołane po wejściu w życie tego dokumentu.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.