Ostatnie miesiące dały się mocno we znaki przedstawicielom wielu branż. Ucierpiały zwłaszcza firmy sektora pozabankowego, mocno dotknięte przez nowe regulacje dotyczące kosztów kredytu konsumenckiego. Z najnowszej analizy Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego wynika, że rynek pożyczek w obliczu pandemii nadal notuje spore spadki. 

W sierpniu 2020 r. polscy pożyczkodawcy udzielili o 24 proc. mniej pożyczek niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łączna kwota udzielonych zobowiązań była z kolei aż o 38 proc. niższa niż przed rokiem. Dane te wskazują na lekkie ożywienie w sprzedaży w porównaniu do poprzednich miesięcy, jednak kondycja branży pożyczkowej nadal jest słaba. Rynek pożyczek wciąż nie może się odbudować do stanu sprzed wybuchu pandemii.

Wzrost liczby zapytań o raport BIK

W sierpniu firmy pożyczkowe odnotowały niewielki wzrost w zakresie liczby zapytań o raporty BIK (do 40 tys. zapytań tygodniowo). Wciąż jednak jest to o wiele niższy wynik w porównaniu z ubiegłym rokiem. Z analizy wynika, że dynamika spadku waha się w przedziale od -42,2 proc. r/r do -48,9 proc. r/r. Niewielkie wzrosty w liczbie odpytań o klientów aplikujących o pożyczkę mogą wskazywać na to, że pożyczkodawcy powoli próbują pozyskać nowych klientów, jednak wciąż na bardzo małą skalę.

wykres 1 liczba zapytań

Liczba odpytań ws. klientów aplikujących o pożyczkę w okresie marzec-sierpień w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego

Źródło: CRIF

Sprzedaż pożyczek na dużo niższym poziomie

Z danych CRIF wynika, że w sierpniu 2020 r. polscy pożyczkodawcy udzielili o 38 proc. mniej pożyczek w ujęciu wartościowym oraz o 24 proc. mniej w ujęciu liczbowym w porównaniu do sierpnia 2019 r. Jedynie w jednym tygodniu (10-16 sierpnia) wartość przyznanych pożyczek sięgnęła 73 proc. zeszłorocznego poziomu. W tym wyjątkowym tygodniu łączna liczba przyznanych pożyczek sięgnęła 84 proc. To najwyższa odnotowana wartość od marca 2020 roku.

sprzedaż pożyczek wykres

Liczba i wartość przyznanych pożyczek w okresie marzec-sierpień w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego

Źródło: CRIF

Wzrost średniej wartości pojedynczej pożyczki

Analiza danych sprzedażowych w ujęciu miesięcznym wykazała, że wartość udzielonych w sierpniu pożyczek wzrosła o blisko 8 proc. wobec odczytu lipcowego. Wynika to z rosnącej średniej wartości pojedynczej pożyczki, która sięgnęła w sierpniu 2736 zł wobec 2553 zł w lipcu (wzrost o +7,2 proc). Mimo lekkiego odbicia, średnia kwota udzielonej pożyczki w sierpniu nadal pozostaje o około o 1/5 niższa niż rok wcześniej.

wykres średnia wartość pożyczki

Średnia wartość pożyczki w okresie marzec-sierpień w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.

Źródło: CRIF

Wzrost ten może świadczyć o nieznacznym luzowaniu polityki kredytowej przez firmy pożyczkowej. Systematycznie maleje bowiem liczba odrzucanych aplikacji o pożyczkę. Dane z ostatniego tygodnia lipca wskazują, że wartość tego wskaźnika sięgnęła poziomu około 40 proc., a więc jest w tej kwestii zdecydowanie lepiej niż w okresie od marca do kwietnia, gdy odczyty wynosiły ok. 50 proc.

wykres aktywni klienci

Odsetek klientów odrzuconych w okresie marzec-sierpień 2020 r.

Źródło: CRIF

Mniej aktywnych pożyczkodawców

Dane zebrane przez CRIF wskazują, że od lipca do sierpnia br. tylko jedna firma pożyczkowa wróciła na rynek. Liczba aktywnych firm pożyczkowych (czyli takich, które udzieliły choć jednej pożyczki) wyniosła w sierpniu 36. Oznacza to, że na rynku jest aż o 28 proc. mniej aktywnych podmiotów w branży niż rok wcześniej. Warto również zauważyć, że choć sytuacja makroekonomiczna w kraju poprawia się, w dalszym ciągu w sektorze pozabankowym nie pojawiają się żadni nowi gracze.

wykres liczba aktywnych firm

Liczba aktywnych firm pożyczkowych

Źródło: CRIF

Z analiz BIK oraz CRIF płynie jeden wniosek – rynek pożyczek w obliczu pandemii notuje powolny wzrost wyników, ale nie wskazuje to na żaden przełom czy odbicie. Sprzedaż pożyczek nadal pozostaje na zdecydowanie niższym poziomie w stosunku do ubiegłego roku. Na tej podstawie można przypuszczać, że branża pozabankowa trwale obniżyła się do niższych poziomów sprzedaży przy równoczesnym zmniejszeniu liczby działającej w niej firm.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *