Rzecznik Finansowy poinformował niedawno, że ma spore zastrzeżenia do Providenta. Popularny pożyczkodawca w swoich umowach zamieszcza bowiem niezgodne z prawem postanowienia, które niwelują obowiązek zwrotu proporcjonalnej części kosztów w przypadku przedterminowej spłaty zobowiązań.

Teraz Rzecznik Finansowy wezwał Providenta do usunięcia z umów swoich pożyczek postanowień wyłączających obowiązek proporcjonalnego zwrotu części całkowitych kosztów w razie przedterminowej spłaty. Organ orzekł, że takie zapisy są niezgodne z prawem, a konkretnie z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.

Ponadto Rzecznik oczekuje od popularnego pożyczkodawcy zamieszczenia stosownego oświadczenia na stronie internetowej. W ten sposób klienci firmy mają zostać poinformowani o zmianie oraz jej skutkach.

W swoim wezwaniu Rzecznik odniósł się do niedawnego wyroku TSUE, w którym potwierdzono prawo klientów do uzyskania proporcjonalnego zwrotu części całkowitego kosztu pożyczki (a w szczególności prowizji i opłat przygotowawczych) w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania.  Na podstawie tego wyroku klienci mogą domagać się odpowiedniego rozliczenia przedterminowo spłaconych zobowiązań.

Zastrzeżenia do Providenta – skarżą się klienci

– W ostatnim czasie otrzymaliśmy wystąpienia klientów, którzy wskazywali na nieprawidłowości w działaniach Provident Polska S.A. w zakresie rozliczania całkowitego kosztu pożyczki w razie jej wcześniejszej spłaty. Wystąpiliśmy do spółki o przekazanie stosowanych przez nią wzorców umów pożyczek. Z ich treści jasno wynika, że spółka zawarła w nich klauzule umowne wyłączające obowiązek zwrotu przez nią prowizji lub opłat przygotowawczych w przypadku przedterminowej spłaty zadłużenia – wskazał dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Teraz popularny pożyczkodawca musi usunąć zakwestionowane zapisy ze swoich umów. Ma na to czas do końca września. Do tej pory na stronie internetowej Providenta powinna się także pojawić stosowna informacja w tej sprawie. Provident powinien oświadczyć w niej, że usunięte postanowienia uważa za niebyłe i nie zamierza w przyszłości wywodzić z nich żadnych skutków prawnych. Tego typu informacja ma być wyświetlana wszystkim użytkownikom odwiedzającym stronę marki przez najbliższy rok. W przypadku braku spełnienia warunków uwzględnionych w wezwaniu Rzecznika Finansowego, wobec Providenta zostaną podjęte dalsze kroki prawne.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *