Usługi finansowe na odległość – dyrektywa 2023/2673

dodał Tomasz Rafalski
0 komentarzy

Wraz z rozwojem rynku cyfrowych usług finansowych, pojawia się potrzeba wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych, które zapewnią konsumentom skuteczną ochronę przed nadużyciami. Dyrektywa 2023/2673 stanowi odpowiedź na te wyzwania, wprowadzając nowe zasady i standardy, które mają na celu zwiększenie transparentności, bezpieczeństwa oraz zaufania na rynku finansowym online. Sprawdź, co warto o niej wiedzieć.

Czego i kogo dotyczy dyrektywa 2023/2673?

Dyrektywa 2023/2673 została opracowana w odpowiedzi na dynamicznie rozwijający się rynek usług finansowych online. Obejmuje ona szeroki zakres produktów finansowych oferowanych przez Internet, takich jak: kredyty, pożyczki (w tym również popularne chwilówki online), ubezpieczenia, konta bankowe i inwestycje.

Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich podmiotów finansowych, które proponują swoje usługi konsumentom w Unii Europejskiej. Weszła w życie w grudniu 2023 roku, ale państwa członkowskie mają na wprowadzenie jej regulacji 24 miesiące. Celem dyrektywy jest zapewnienie lepszej ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami, a także zwiększenie transparentności oraz zaufania do usług finansowych oferowanych na odległość.

Najważniejsze zapisy dyrektywy

Dyrektywa 2023/2673 wprowadza szereg regulacji, które mają na celu poprawę jakości i transparentności usług finansowych oferowanych na odległość. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy, które mają bezpośredni wpływ na konsumentów oraz podmioty świadczące usługi finansowe.

Komunikacja z człowiekiem vs komunikacja z botem

Opisywana dyrektywa kładzie duży nacisk na transparentność i jakość komunikacji pomiędzy instytucjami finansowymi a klientami. Jednym z kluczowych elementów jest wymóg jasnego rozróżnienia, kiedy konsument komunikuje się z człowiekiem, a kiedy z botem lub automatycznym systemem.

Klienci muszą mieć możliwość łatwego skontaktowania się z prawdziwym doradcą, zwłaszcza w sytuacjach wymagających szczegółowego wyjaśnienia lub pomocy w skomplikowanych kwestiach. Doradca ten musi być dostępny bezpłatnie, w godzinach pracy danej firmy i posługiwać się tym samym językiem, którego użyto przy przekazaniu informacji przed zawarciem umowy.

Obowiązki informacyjne

Instytucje finansowe są zobowiązane do przekazywania konsumentom wyczerpujących i zrozumiałych informacji na temat oferowanych produktów i usług. Informacje te powinny obejmować kluczowe aspekty, takie jak:

  • koszty i opłaty związane z usługą,
  • warunki umowy, w tym zasady jej odstąpienia,
  • ryzyka związane z danym produktem finansowym,
  • procedury reklamacyjne i kontaktowe.

Dzięki temu konsumenci mogą dokonywać świadomych wyborów i lepiej rozumieć konsekwencje swoich decyzji. Przekazywane informacje muszą być jasne, zrozumiałe i łatwo dostępne dla wszystkich klientów.

Ułatwienia w odstąpieniu od umowy

Dyrektywa 2023/2673 wprowadza ułatwienia w zakresie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w określonym czasie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Procedura ta ma być prosta i zrozumiała, a instytucje finansowe muszą informować klientów o ich prawach w tym zakresie. Ponadto, firma na swojej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej musi udostępnić konsumentowi funkcję pod nazwą „odstąp od umowy tutaj” lub inną podobną w przypadku wszystkich umów zawieranych na odległość.

Niedozwolone praktyki w zakresie interfejsu strony internetowej

W Dyrektywie zwrócono również uwagę na niedozwolone praktyki, związane z interfejsem użytkownika na stronach internetowych instytucji finansowych. Zakazane są wszelkie techniki, mające na celu wprowadzanie konsumentów w błąd lub utrudnianie im rezygnacji z usługi. Przykłady takich praktyk to:

  • ukrywanie opcji rezygnacji lub odstąpienia od umowy,
  • wprowadzające w błąd przyciski lub linki,
  • automatyczne zaznaczanie opcji zgody na dodatkowe usługi.

Podsumowanie – czyli na co zwrócić uwagę biorąc np. pożyczkę przez Internet

Podczas korzystania z usług finansowych na odległość, w tym brania pożyczek przez Internet, trzeba zachować ostrożność. Przede wszystkim, warto sprawdzić reputację wybranej instytucji finansowej. Niezbędne jest również dokładne zapoznanie się z warunkami umowy, kosztami, opłatami oraz potencjalnymi ryzykami, korzystając z kompletnych informacji, dostarczonych przez daną instytucję. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto zadawać pytania.

Ponadto, konsumenci powinni zwrócić uwagę na swoje prawa do odstąpienia od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów w określonym czasie. Unikanie podejrzanych praktyk jest równie ważne – strona internetowa instytucji finansowej musi być czytelna i wygodna w obsłudze.

Artykuł powstał we współpracy z vivus.pl

Podobne wpisy

Zamieść komentarz