Związek Banków Polskich (ZBP) i Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) to organizacje ze ścisłej czołówki najważniejszych podmiotów polskiego rynku finansowego. Teraz ZBP i FRRF nawiązały porozumienie o współpracy partnerskiej.

ZBP i FRRF wspólnie zadbają o bezpieczeństwo polskich konsumentów. Partnerstwo zawarte między organizacjami ma znacznie poprawić poziom ochrony przed wyłudzeniami finansowymi. Współpraca ma przyczynić się do przeciwdziałania przestępczości finansowej, która naraża na szkody nie tylko banki i firmy pożyczkowe, ale także klientów tych instytucji. Równocześnie działania edukacyjne podejmowane przez ZBP i FRRF mają przyczynić się do wzrostu poziomu wiedzy finansowej wśród polskiego społeczeństwa. Organizacje mają wspólnie inicjować projekty, które będą sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi całego sektora consumer finance.

Co obejmie współpraca ZBP i FRRF?

Współpraca partnerska Związku Banków Polskich oraz Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego ma opierać się na wymianie informacji oraz realizacji wspólnych projektów. Mają one dotyczyć przede wszystkim zwiększania poziomu bezpieczeństwa sektora bankowego oraz pozabankowego. Obecnie organizacje skupiają się przede wszystkim na monitorowaniu i identyfikowaniu luk oraz trendów, które ułatwiają popełnianie przestępstw finansowych. W dalszej kolejności organizacje połączą swoje siły i wykorzystają dostępne możliwości, aby jak najszybciej wyeliminować wykryte problemy.

Okres pandemii zmusił klientów do większej niż wcześniej aktywności w internecie. W znacznie większej skali zaczęliśmy korzystać także z usług finansowych w kanałach zdalnych. Niestety przestępcy obserwują te trendy i doskonalą swoje techniki. Banki od wielu lat współpracują ze sobą, nawiązują współpracę z innymi sektorami, wymieniają się informacjami. Dziś mamy podstawy prawne do budowania bezpośrednich relacji i rozwoju współpracy również z instytucjami pożyczkowymi. Poprzez podpisanie tego porozumienia chcemy wspólnie aktywnie chronić naszych klientów – mówi Wiceprezes Związku Banków Polskich – Tadeusz Białek.

Nowe wyzwania sektora finansowego

Szybki rozwój cyfrowych form usług finansowych, a wraz z nim pojawienie się nowych praktyk przestępczych w świecie online, stawia przed sektorem finansowym nowe wyzwanie, jakim jest cyberbezpieczeństwo. Jesteśmy przekonani, że wspólna wymiana informacji, doświadczeń, kompetencji i know-how pomiędzy sektorami, które reprezentujemy, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa konsumentów, a także podmiotów świadczących usługi finansowe – komentuje Agnieszka Wachnicka, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

Podpisane niedawno porozumienie o współpracy partnerskiej ZBP i FRRF obejmuje także współpracę w zakresie analizy rynku. Chodzi tu o prace analityczno-badawcze, które swoim zasięgiem obejmą sektor finansowy. Równocześnie firmy postanowiły wspierać i promować zrównoważony oraz odpowiedzialny rozwój całej branży consumer finance. Nacisk tych działań będzie stawiany przede wszystkim na dbałość o etyczne i uczciwe relacje z konsumentami. Organizacje chcą osiągać te cele poprzez realizację projektów podwyższających poziom ochrony i eliminujących nieuczciwe praktyki.

W obszarze bezpieczeństwa banki ze sobą nie konkurują, tylko współpracują. Jesteśmy głęboko przeświadczeni, że tak też będzie w ramach współpracy z instytucjami pożyczkowymi. Z pewnością skorzystają na tym nasi klienci ale także banki i instytucje pożyczkowe, gdyż będą mogły świadczyć usługi na wyższym, niż dotychczas, poziomie – dodaje Prezes Tadeusz Białek.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.