Kongres Zarządzania Wierzytelnościami w nowej odsłonie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2013 roku w Warszawie. Patronat Honorowy nad Kongresem objęły: Komisja Nadzoru Finansowego oraz Krajowa Rada Komornicza.

JUŻ WRÓTCE IV KONGRES ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMIKongres Zarządzania Wierzytelnościami to jedno z najważniejszych, dorocznych spotkań praktyków zarządzania wierzytelnościami, reprezentujących cały zakres podmiotowy tego sektora: wierzycieli pierwotnych wielu branż, w tym banków, ubezpieczeń, telekomów, leasingu, dostawców usług i produktów masowych oraz największych w Polsce wierzycieli wtórnych i firm windykujących w imieniu własnym i na zlecenie. Są również firmy doradcze, dostawcy specjalistycznych usług, wspomagających między innymi proces windykacji na każdym jej etapie, czy oceny wiarygodności kredytowej kontrahentów.

Tegoroczna edycja zostanie zaprezentowana w nowej odsłonie – poinformował Andrzej Roter, dyrektor generalny KPF. Pierwszego dnia odbędzie się między innymi uroczysta gala – CESSIO 2013.  Intencją CESSIO jest promowanie standardów w zakresie najlepszych praktyk w organizacji przetargów na sprzedaż portfeli wierzytelności. Wierzyciele wtórni, którzy choćby skupieni w KPF zarządzają portfelami wierzytelności o wartości nominalnej ponad 40 mld PLN, będą mogli w głosowaniu tajnym wskazać tę instytucję, która w ich opinii zasłużyła na wyróżnienie. Nad przebiegiem procesu głosowania będzie czuwała znakomita firma doradca KPMG, a w składzie Kapituły CESSIO są wybitni eksperci rynku bankowego, finansowego, usług doradczych, świata nauki: Pan Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banku Polskich, Pani Bożena Graczyk, Partner KPMG, Pan Andrzej Sugajski, Prezes Związku Polskiego Leasingu, Pan dr Błażej Lepczyński, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytet Gdański, Pani Iwona Sroka, Wiceprezes Pracodawców RP. Dla KPF, ale jestem przekonany, że także dla całego środowiska przemysłu finansowego, zarządzania wierzytelnościami, CESSIO stanie się ważnym elementem strategii odpowiedzialnego budowania zaufania pomiędzy uczestnikami tego rynku, a zatem zarówno dla wierzycieli pierwotnych i wtórnych, które to zaufanie jest silnie wspierane przez wdrażanie i promowanie najlepszych praktyk – dodał Andrzej Roter.

Program IV Kongresu zaprojektowali praktycy rynku, skupiając się przede na najbardziej aktualnych i najistotniejszych kwestiach tego rynku, pozwalających pozyskać pożyteczną wiedzę na temat trendów rynkowych, perspektyw rozwoju rynku, ale też o praktycznych aspektach efektywności windykacji, strategii windykacyjnych, modeli rozliczeń, strukturyzacji portfeli NPF i ich sprzedaży, e-windykacji. Poprzednie trzy edycje zgromadziły ponad 500 osób, w tym reprezentantów najwyższej kadry kierowniczej bankowości uniwersalnej, spółdzielczej, SKOK, leasingu, factoringu, ubezpieczeń, dostawców usług telekomunikacyjnych, energii i innych mediów, telewizji kablowych czy funduszy sekurytyzacyjnych, ale również z sektorów świadczących komplementarne usługi do zarządzania wierzytelnościami, w tym: dostawcy rozwiązań informatycznych, dostawcy i zarządzający informacją gospodarczą, firmy doradztwa strategicznego, podatkowego oraz prawnego.

Parterami IV Kongresu są: e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A., Forum Debitum Sp. z o.o., Krajowy Rejestr Długów BIG S.A., Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Sp.k., Exacto Sp. z o.o. Partnerem Merytorycznym Kongresu jest KPMG. Patronat Medialny nad Kongresem objęły instytucje: bankier.pl, Gazeta Bankowa, wgospodarce.pl, LegalNews24.pl, inbank.pl, Serwisprawa.pl

 

kpf logo

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *