Decyzją UOKiK nieuczciwa firma pożyczkowa poniesie surowe konsekwencje. Kara dla Profi Credit Polska wyniesie ponad 4 miliony złotych.

Profi Credit Polska działa na polskim rynku od lutego 2015 roku i specjalizuje się w udzielaniu pożyczek gotówkowych. Marka działa również jako następca prawny spółek Profi Credit Poland oraz Profi Credit, realizując zawarte przez nie umowy.

W ostatnim czasie na Profi Credit Polska wpłynęło wiele skarg do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wątpliwości konsumentów wzbudzała m.in. wysoka opłata za ubezpieczenie pożyczki. UOKiK postanowił przyjrzeć się działalności pożyczkodawcy i wykrył szereg nieprawidłowości.

Teraz Prezes UOKiK wymierzył dotkliwą karę nieuczciwej firmie pożyczkowej. Za krzywdzące praktyki, naruszające zbiorowe interesy konsumentów, będzie musiała zapłacić ponad 4 miliony złotych.

Bezprawne opłaty

Marka dopuściła się m.in. pobierania od swoich klientów opłat przewyższających zaciągnięte zobowiązania. Wypłacała im także kolejne pożyczki bez uzyskania ich zgody czy dokonania oceny zdolności kredytowej. Ponadto spółka Profi Credit Polska nie udzielała konsumentom rzetelnych informacji o warunkach wypowiedzenia umowy. Po rozwiązaniu umowy niesłusznie naliczała także dodatkowe opłaty.

Profi Credit Polska wypłacała swoim klientom kolejne pożyczki bez ich akceptacji i bez oceny bieżącej zdolności do spłaty finansowania przez konsumentów. Gdy konsument nie spłacał pożyczki i spółka rozwiązywała umowę, żądała wówczas wysokich opłat za ubezpieczenie oraz wynagrodzenia za okres już po rozwiązaniu umowy, a także pokrycia kosztów czynności windykacyjnych

– tłumaczy Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Firma Profi Credit Polska obciążała swoich klientów dodatkowymi opłatami za monity SMS, połączenia telefoniczne czy inną korespondencję. Tej praktyki spółka zaniechała jednak w marcu 2016 roku po poprzedniej interwencji UOKiK-u. Pożyczkodawca wprowadził wówczas nowe wzorce umów i zaprzestał m.in. przyznawania kolejnych pożyczek bez wiedzy swoich klientów.

Firma nie zaniechała jednak wszelkich nieuczciwych praktyk. UOKiK wykrył, że dalej dopuszcza się bezprawnych działań, które polegają m.in. na żądaniu od klientów, których umowy zostały rozwiązane ze względu na nieterminową spłatę, pokrycia kosztów związanych z udzielonymi pożyczkami z tytułu wynagrodzenia za okres po rozwiązaniu umów.

Dotkliwa kara dla Profi Credit Polska

Za bezprawne, sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające obowiązki informacyjne działania nałożyłem na Profi Credit Polska karę ponad 4 mln zł oraz zobowiązałem ją do usunięcia skutków zakwestionowanych praktyk. Spółka zobowiązana została również do publikacji oświadczenia na swojej stronie internetowej, informującego o decyzji organu ochrony konsumentów

– dodaje Prezes UOKiK.

W tej chwili decyzja Prezesa UOKiK-u jest jeszcze nieprawomocna, a spółka może się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dopiero po uprawomocnieniu decyzji poszkodowani klienci mogą dochodzić swoich praw, powołując się na decyzję Prezesa UOKiK.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *