O ponad 2,6 proc. spadła łączna kwota niespłaconych zobowiązań Polaków na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy. Obecnie płatności tzw. podwyższonego ryzyka wynoszą 39,03 mld zł. Zmniejszyła się także liczba dłużników, których obecnie jest 2,287 mln. Nadal największy dług posiada mieszkaniec Mazowsza, którego zaległości w stosunku do lipcowego raportu urosły o 1,14 mln zł do poziomu 108,08 mln zł. Nieuregulowane terminowo należności w przypadku statystycznego Polaka wynoszą 17 066 zł.

coraz mniej długów

Z 25. edycji Raportu InfoDług przygotowanego przez BIG InfoMonitor wynika, że coraz lepiej radzimy sobie ze spłatą zobowiązań. Od początku lipca do końca września zadłużenie Polaków zmniejszyło się o 820 mln zł, a tendencję spadkową odnotowano także wśród osób posiadających zaległości – spadek o 10 404 dłużników. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w sierpniu 2011 roku, kiedy to na czarnych listach widniało 2,079 mln zł zadłużonych. Potem wskaźnik regularnie rósł osiągając w czerwcu tego roku poziom blisko 2,280 mln problematycznych klientów. Na obecny stan rzeczy wpływa m.in. lepszy przepływ informacji między instytucjami finansowymi i biurami informacji gospodarczej. Poza tym mamy większą świadomość konsekwencji płynących z nadmiernego zadłużania się i widnienia na listach dłużników. Zaczynamy też uczyć się rozsądnie zarządzać domowym budżetem i nie podchodzimy emocjonalnie do zaciągania zobowiązań.

Wśród województw pozycji lidera nie oddaje województwo śląskie, w którym zaległości 327 708 mieszkańców wynoszą ponad 8 mld zł. Drugie w kolejności Mazowsze posiada prawie 5,8 mld zł długów dotyczących 288 160 osób, a podium niechlubnego rankingu zamyka Wielkopolska z 3,4 mld zł nieuregulowanych zobowiązań i 205 236 dłużnikami. Po drugiej stronie znajduje się województwo świętokrzyskie, które ma niecałe 571 mln zł należności nieuregulowanych w terminie przez 52 602 osoby. Jednak to na Podlasiu mieszka najmniej zadłużonych – 48 599 osób.

Pozytywnym sygnałem jest zmniejszanie się liczby dłużników na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy, co zdarzyło się po raz drugi w historii tworzenia raportu. Pierwszy raz parametr ten obniżył się w sierpniu 2011 roku. W ujęciu rocznym sytuacja jednak nie jest już tak optymistyczna, gdyż w tym okresie grupa klientów podwyższonego ryzyka zwiększyła się o 71 827 osób.

 
Z raportu BIG InfoMonitora wynika, że ogólnie na 1000 mieszkańców 60 osób zmaga się z niezapłaconymi należnościami. Największy odsetek niesolidnych płatników notuje się w zachodniopomorskim, gdzie na 1000 osób 83 zalegają z opłatami. Z kolei najmniej nierzetelnych klientów jest na Podkarpaciu – 34/1000 mieszkańców.

Zaległości 64 proc. Polaków mieszczą się w przedziale 2-5 tys. zł. Rekord od kilku lat należy do mieszkańca Mazowsza, który obecnie ma do oddania wierzycielom 108,08 mln zł. To o ponad 6 mln więcej niż w lutym tego roku. Statystyczny dłużnik w naszym kraju to mężczyzna mający 30-39 lat ze Śląska lub Mazowsza, głównie z Katowic i Warszawy albo mieszkaniec miejscowości powyżej 500 tys. osób, który ma nieuregulowane zobowiązania wobec banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych i dostarczających inne usługi masowe na kwotę 17 066 zł.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.