zfpLMJak w dwóch zdaniach podsumowałby Pan 2013 rok na rynku pożyczek pozabankowych?

 

fotoJRKończący się 2013 r. to okres szybko rosnącej konkurencji na rynku, która generuje szerszą ofertę dla klientów, co przekłada się z kolei na wzrost zainteresowania produktami pozabankowymi. Był to także gorący rok pod względem regulacyjnym, w szczególności dzięki audytowi całej branży przez UOKiK, trzem konkurencyjnym projektom nowelizacji przepisów w Sejmie i powołaniu do życia Związku Firm Pożyczkowych.

 

[LM] Co przyniesie nam 2014 rok w tym segmencie działalności?

 

[JR] W 2014 r. zakończą się prace nad regulacjami prawnymi. Jeżeli zostaną przyjęte wszystkie propozycje zgłaszane przez Związek Firm Pożyczkowych, na rynku zostaną jedynie uczciwe i w pełni transparentne przedsiębiorstwa, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla konsumentów. Mamy nadzieję, że dzięki naszym inicjatywom, w tym dotyczącym samoregulacji i edukacji klientów, uda się ucywilizować sektor pozabankowy.

 

[LM] Związek Firm Pożyczkowych – jaką rolę ma odegrać pod Pana przewodnictwem?

 

[JR] ZFP budujemy na trzech filarach. Pierwsze to współpraca z regulatorami, aby nowe przepisy jak najlepiej chroniły konkurencję i konsumentów oraz mogły być skutecznie i sprawiedliwie egzekwowane, stąd nasze zaangażowanie w proces legislacyjny już na etapie konsultacji społecznych. Druga dziedzina to faktyczne podnoszenie standardów w całej branży, tak aby firmy zrzeszone w ZFP bezsprzecznie były wzorem do naśladowania pod względem standardów biznesowych, prawnych i etycznych. Trzecia kwestia to działalność prokonsumencka, którą realizować będziemy z federacjami konsumentów, rzecznikami praw konsumenckich i publicznymi instytucjami chroniącymi interesy klientów. Chodzi głównie o edukację i budowę świadomości rozsądnego korzystania z dobrodziejstw rynku finansowego.

 

[LM] Odpowiedzialne pożyczanie – co dokładnie ma oznaczać ten termin?

 

[JR] Odpowiedzialne pożyczanie to udzielanie pożyczek po zbadaniu sytuacji materialnej klienta, w kwocie umożliwiającej spłatę zobowiązania i po zweryfikowaniu informacji w bazach zewnętrznych jak BIK i BIG-i. Także wszystkie te pożyczki udzielane bez zaświadczeń, reklamowane na słupach, jako „pożyczki bez BIK”, oferowane często na bardzo niejasnych zasadach, na pewno nie można określić jako udzielane odpowiedzialnie. Ważną kwestią jest też podejście pożyczkodawcy do spłaty zobowiązania. W przypadku opóźnień odpowiedzialną postawą jest wola porozumienia i umożliwienie spłaty nawet na zasadach ratalnych, jeszcze przed postępowaniem windykacyjnym.

 

[LM] Jak walczyć z nieuczciwymi markami, przez które rynek pożyczek jest stale piętnowany?

 

[JR] W pierwszej kolejności należy stworzyć rejestr firm pożyczkowych i przekonać konsumentów do tego, aby nie korzystali z ofert firm nierejestrowanych. Po drugie, głośno piętnować patologie, ale nie utożsamiać ich z całą branżą, bo tworzymy fałszywy obraz zagrożenia. Po trzecie, ważna jest współpraca wszystkich zainteresowanych podmiotów, a więc nadzoru finansowego, UOKiK, prokuratury i organizacji branżowych, aby doniesienia o nierzetelnych firmach szybko weryfikować i w miarę potrzeby przekazywać do organów ścigania. W naszej ocenie wiele problemów rozwiąże wprowadzenie wymogu działalności w formie spółki kapitałowej z minimalnym kapitałem w wysokości 1 mln zł oraz zakaz zarządu dla osób skazanych za przestępstwa gospodarcze i finansowe. Większość drobnych nieuczciwych przedsiębiorców będzie musiała zrezygnować z dalszej działalności, z korzyścią dla całego rynku.
0
Udostępnień
Google+

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.