Kim jest Odpowiedzialny pożyczkodawca Loan Magazine?

dodał Rafał Tomkowicz
3 komentarze

Odpowiedzialność w przypadku pożyczania powinna stanowić podstawę działania zarówno pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy. Dla pierwszego powinno być to ważne ze względu na to, że nierozsądne zadłużanie się może go kosztować popadnięcie w poważne kłopoty finansowego. Dla firmy pożyczkowej postępowanie w sposób etyczny oraz zgodny z prawem to sposób na budowanie zaufania, wiarygodności i dobrej pozycji rynkowej. Ale co tak naprawdę kryje się za pojęciem „odpowiedzialny pożyczkodawca”?

Certyfikat odpowiedzialny pożyczkodawca

Firmy pożyczkowe

Klient zwracając się do firmy pożyczkowej oczekuje jak najszybszej możliwości otrzymania dodatkowych pieniędzy. Jednocześnie wymaga, aby oferta była skrojona na miarę jego oczekiwań, czyli nie tylko pozwoliła mu zaspokoić powstałą potrzebę, ale jednocześnie nie była zbyt wielkim obciążeniem dla jego już nadszarpniętego budżetu. Zależy mu choćby na tym, aby dowiedzieć się, jakie są jego faktyczne możliwości jeśli chodzi o maksymalną kwotę zadłużenia, którą bezproblemowo będzie mógł uregulować.

Z myślą o działaniu zgodnie z prawem i etyką oraz poszanowaniem praw i interesów konsumentów w oparciu o ustawę o kredycie konsumenckim oraz ustawę o ochronie konkurencji i konsumenta, Loan Magazine stworzył kodeks odpowiedzialnego pożyczania. Obejmuje on zakres czynności jakimi w swojej działalności powinny posługiwać się firmy udzielające pożyczek gotówkowych, którym zależy na przestrzeganiu oraz promowaniu rynkowych standardów. Potwierdzeniem prowadzenia rzetelnego biznesu jest certyfikat „Odpowiedzialny pożyczkodawca Loan Magazine”.

Odpowiedzialny pożyczkodawca

certyfikat_wwwW praktyce firma, która zyska taki tytuł stosuje się do 7 zasad relacji na linii pożyczkodawca-pożyczkobiorca. Przede wszystkim, oceniając zdolność kredytową klienta dopasowuje ofertę do możliwości finansowych danej osoby, tak aby maksymalnie obniżyć ryzyko jej popadnięcia w długi. Podaje informacje w sposób zrozumiały i pełny – dana osoba otrzymuje wyczerpującą odpowiedź odnośnie całkowitych kosztów zaciągniętego zobowiązania. Nie ma zatem mowy o reklamach z niepełnymi i niejasnymi danymi odnośnie promowanej oferty. Musi w nich być jasno określone m.in. RRSO, czyli roczna rzeczywista stopa oprocentowania, wysokość rat, itp.

Klient podpisując umowę z odpowiedzialną instytucją pozabankową wie, że ma 14 dni na odstąpienie od zawartego porozumienia, nie ponosząc konsekwencji zerwania ustalonych warunków – oczywiście, oprócz zwrotu pożyczki i naliczonych w tym czasie odsetek. Jeśli będzie konieczne przeprowadzenie działań windykacyjnych, firma będzie przestrzegać ściśle określonych zasad, w tym pamiętając o szanowaniu praw konsumenta i udzieleniu mu wszelkich informacji związanych z ewentualnymi kosztami, jakie będzie musiał ponieść za podjęte czynności.

Opinie klientów

Odpowiedzialność pożyczkodawcy z certyfikatem Loan Magazine w ręku wiąże się także z rozpatrywaniem wszystkich skarg i reklamacji płynących od pożyczkobiorców wraz z precyzyjnymi informacjami o sposobie wnoszenia uwag i terminach rozpatrzenia. Klient ma też wiedzieć, w jaki sposób i z kim może się skontaktować w razie pytań i wątpliwości zarówno przed podpisaniem umowy, jak i po jej zawarciu. Jeśli firma z sektora okołobankowego negatywnie rozpatrzy wniosek, osoba ubiegająca się o dodatkowy zastrzyk gotówki ma prawo wiedzieć, co jest tego przyczyną.

Podobne wpisy

Zamieść komentarz