Rynek pozabankowy bierze oddech po długim zastoju

dodał Martyna Sarniak
0 komentarzy

Początek roku przyniósł odbicie w wynikach firm pożyczkowych, które wreszcie mogły odetchnąć z ulgą. Styczeń 2022 r. na rynku pozabankowym to bowiem powrót do poziomów osiąganych przez branżę w czasach przed pandemią.

Przeważnie styczeń charakteryzuje się słabszymi wynikami w zakresie sprzedaży pożyczek. Ta zmiana wynika ze zwiększonego popytu, który notowany jest w okresie świątecznym. Analiza FRRF wykazała, że choć początek obecnego roku również wpisał się w ten trend, cała branża wreszcie wraca do kondycji sprzed pandemii. Styczeń 2022 r. na rynku pozabankowym przyniósł bowiem odbicie do poziomów osiąganych przed pandemią.

Styczeń 2022 r. na rynku pozabankowym w stosunku do grudnia 2021 r. cechował niewielki spadek liczby odpytań w sprawach klientów, którzy wnioskowali o dodatkowy zastrzyk gotówki. Spadek tego rodzaju jest notowany każdego roku i wiąże się z końcem okresu świątecznego.

W porównaniu do danych z ubiegłego roku, w styczniu br. wyniki były aż o 47-68 proc. wyższe. Wskazane wahania wiążą się z odmiennymi wynikami notowanymi w określonych tygodniach. Wzrost natomiast związany jest z niską bazą, co z kolei wynika z wprowadzanych przez rząd regulacji. Aktywność firm pożyczkowych ze względu na regulacje obniżające limit kosztów pozaodsetkowych do czerwca 2021 r. utrzymywała się na bardzo niskim poziomie.

Liczba odpytań ws. klientów aplikujących o pożyczkę w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat

Liczba odpytań ws. klientów aplikujących o pożyczkę w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat wykres

Styczeń 2022 r. na rynku pozabankowym w liczbach

Tak samo, jak dane dotyczące liczby wnioskujących o pożyczkę, także dane sprzedażowe wskazują na spadki w porównaniu grudnia i stycznia. Spadki te również wynikają ze wzmożonego popytu na pożyczki w okresie świątecznym.

W styczniu 2022 r. polscy pożyczkodawcy udzielili zobowiązań o łącznej wartości niższej o 16,9 proc. niż w grudniu 2021 r. Sama liczba udzielonych pożyczek była z kolei niższa o 7,9 proc. W porównaniu do stycznia ubiegłego roku w niektórych przypadkach można jednak zaobserwować spore wzrosty. Wyniki podskoczyły o 28,5 proc. w przypadku wartości oraz o 23,6 proc. w przypadku liczby zobowiązań.

Rynek po regulacjach covidowych

Same odczyty rok do roku są nadal nieco zaburzone ze względu na efekt niskiej bazy roku ubiegłego. To właśnie wtedy rynek zmagał się z regulacjami covidowymi, co utrudniało jego odbudowę. Po uwzględnieniu różnic w zakresie dni roboczych poszczególnych okresów porównywalnych, łączna wartość pożyczek udzielonych w styczniu okazała się o 3,8 procent niższa niż w grudniu 2021 r.

Liczba przyznanych pożyczek w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat

Liczba przyznanych pożyczek w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat wykres

Wartość przyznanych pożyczek w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat

Wartość przyznanych pożyczek w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat  wykres

Z danych zebranych przez CRIF wynika, że średnia wartość pożyczki zaciągniętej w styczniu 2022 r. wynosiła 3268 zł. Było to niemal o 10 proc. mniej niż jeszcze miesiąc wcześniej, ale o 4 proc. więcej niż w styczniu poprzedniego roku.

Ten spadek w ujęciu miesięcznym jest sezonowy. Po świątecznych wydatkach Polacy zazwyczaj zaciskają pasa i rzadziej sięgają po dodatkowe finansowanie. Z kolei wzrosty w ujęciu rocznym są prawdopodobnie związane ze wzrostem wynagrodzeń w polskiej gospodarce.

Średnia wartość pożyczki w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat

Średnia wartość pożyczki w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat  wykres

Liczba i wartość przyznanych pożyczek w styczniu 2022 w stosunku do średniego tygodnia grudnia 2021

Liczba i wartość przyznanych pożyczek w styczniu 2022 w stosunku do średniego tygodnia grudnia 2021 wykres

Odsetek klientów odrzuconych w okresie styczeń 2021 r. – styczeń 2022 r.

Styczeń 2022 r. na rynku pozabankowym odsetek klientów odrzuconych w okresie styczeń 2021 r. – styczeń 2022 r.

Ostatnie wiarygodne informacje na temat liczby odrzuconych aplikacji dotyczą tygodnia rozpoczynającego się 20 grudnia. W tygodniu tym wskaźnik odrzuconych wniosków o pożyczkę wyniósł 41,6 proc. To ten sam poziom, który pożyczkodawcy obserwują od września.

Średnia liczba odpytań ws. klientów aplikujących o pożyczkę wobec średniej liczby unikalnych klientów luty 2020 r. – styczeń 2022 r.

Średnia liczba odpytań ws. klientów aplikujących o pożyczkę wobec średniej liczby unikalnych klientów luty 2020 r. – styczeń 2022 r. wykres

Liczba aktywnych firm

Kondycja rynku pozabankowego nadal daleka jest od tej sprzed pandemii, szczególnie w kwestii obecnych na nim podmiotów. Styczeń 2022 r. na rynku pozabankowym przyniósł niewielkie zmiany w zakresie aktywnych podmiotów, które współpracują z CRIF. Liczba firm pożyczkowych, które w danym okresie udzieliły chociaż jednej pożyczki, wzrosła zaledwie o jeden podmiot.

W styczniu 2022 r. były to zatem już 42 takie podmioty. Aż 3 z nich to jednak firmy oferujące narzędzie odroczonej płatności (BNPL – buy now, pay later). Specjaliści podkreślają, że z uwagi na ogromne niepewności związane z nadchodzącymi regulacjami prawnymi, liczba firm obecnych na rynku pożyczkowym w najbliższej przyszłości raczej nie będzie rosnąć.

Liczba aktywnych firm

Styczeń 2022 r. na rynku pozabankowym liczba aktywnych podmiotów wykres

Podobne wpisy

Zamieść komentarz