Rynek pożyczkowy w sierpniu 2021 r. zanotował spory wzrost w porównaniu do sierpnia 2020 r. Wzrosła zarówno wartość udzielonych pożyczek, jak również łączna liczba zaciągniętych zobowiązań.

Firmy pożyczkowe zdecydowanie mają powody do zadowolenia, bowiem sierpień 2021 r. przyniósł im spore wzrosty. Łączna liczba wszystkich udzielonych w analizowanym miesiącu zobowiązań wzrosła aż o 73,3 proc. w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku. Tym samym osiągnęła pułap 272,1 tys. sztuk.

W okresie od stycznia do sierpnia marki współpracujące z BIK udzieliły 1 868,4 tys. pożyczek. Liczba ta jest wyższa niemal o 45 proc. od tej notowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Rośnie nie tylko liczba zobowiązań, ale też ich wartość

W sierpniu 2021 r. łączna wartość udzielonych pożyczek wzrosła o ponad 96 proc. w porównaniu do sierpnia 2020 r. Tym samym sięgnęła aż 736 mln zł. Warto porównać ten wynik z danymi z pierwszych ośmiu miesięcy 2021 r. W tym okresie wartość wszystkich nowo udzielonych zobowiązań sięgnęła 4,548 mld zł. To aż o połowę więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Łączna wartość podjętych pożyczek powoli dogania poziom sprzed pandemii, gdyż jest niższa zaledwie o 3,2 proc. w porównaniu do danych z 2019 r. Nieco mniej optymistycznie wyglądają jednak dane na temat średniej wartości nowo udzielonej pożyczki. W sierpniu 2021 r. wyniosła 2347 zł, co daje wynik wyższy jedynie o 10,4 proc. od średniej wartości pożyczki w sierpniu 2020 r.

wartość i dynamika roczna pożyczki w sierpniu 2021

Ile najczęściej pożyczamy?

W sierpniu najwięcej konsumentów sięgało po pożyczki niskokwotowe, czyli te do 1 tys. zł. Takie zobowiązanie wybrało aż 42,6 proc. klientów firm pożyczkowych współpracujących z BIK. Pożyczki te miały jednak stosunkowo niski odsetek wartościowy w całej sprzedaży, gdyż ich udział wyniósł zaledwie 9,5 proc.

Nieco wyższy udział (42,2 proc.) w wartości nowo udzielonych pożyczek miały pożyczki na kwoty powyżej 5 tys. zł, choć sięgnęło po nie jedynie 11 proc. klientów. Warto jednak zaznaczyć, że w analizowanym okresie pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych odnotowały wzrost zarówno w przedziale kwotowym, jak i liczbowym.

liczba i wartość oraz dynamika rynek pożyczkowy w sierpniu 2021

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.