Spadek liczby i wartości pożyczek w kanałach pośrednictwa

I kwartał 2019 r. był drugim z rzędu okresem spadku liczby i wartości pożyczek pozabankowych na cele konsumpcyjne, w których sprzedaży pośredniczyli pośrednicy finansowi. Było to łącznie 49,6 tys. pożyczek o wartości 200,7 mln PLN – o 11,1% ilościowo i o 13,3% wartościowo mniej niż w kwartale poprzednim oraz odpowiednio o 26,5% i 23,5% mniej niż w I kwartale ub.r.

Wartość zawartych umów na pożyczki niebankowe na cele konsumpcyjne przez Członków KPF – (mln PLN)

Liczba zawartych umów na pożyczki niebankowe na cele konsumpcyjne przez Członków KPF (tys. szt.)

Wzrost średniej wartości udzielanej pożyczki

Średnia wartość produktów niebankowych po kilkuletnim okresie dynamicznego wzrostu (na początku 2012 roku wynosiła zaledwie ok. 440 PLN) pod koniec 2017 roku wyhamowała i od pięciu kwartałów utrzymuje się na względnie stałym poziomie, zbliżonym lub nieznacznie przekraczającym 4 tys. PLN.

Średnia wartość pożyczki niebankowej na cele konsumpcyjne sprzedanej przez Członków KPF (tys. PLN)

Uczestnicy badania ankietowego

(Członkowie KPF)

1. A’CONTO SP.J.

2. ALEX T. GREAT SP. Z O.O.

3. ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH

4. FINES S.A.

5. GO-leasing Sp. z o.o.

6. NEW AGE SP. Z O.O.

7. UNILINK CASH SP. Z O.O.

źródła: „KPF. Sektor pośrednictwa kredytowego w Polsce. I kwartał 2019, Gdańsk, 2019”

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.