W środę Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie oferowanych przez banki zawieszeń w spłatach kredytów. Instytucje finansowe zostały wezwane do przekazania informacji o zasadach, na jakich udzielane są wakacje kredytowe. Chodzi o sprawdzenie, czy nie wykorzystują trudnego położenia kredytobiorców w czasie epidemii. 

Aby skorzystać z wakacji kredytowych i odroczyć spłatę rat, kredytobiorca musi podpisać specjalny aneks. To przede wszystkim postanowienia zawarte w tym dokumencie wzbudziły wątpliwości Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zarzuca bankom m.in.:

  • stosowanie postanowień, które sugerują, że kredytobiorca złożył oświadczenie o uznaniu określonej kwoty zadłużenia. Może to powodować trudności w dochodzeniu przez kredytobiorców swoich praw przed sądem,
  • interpretowanie samego podpisania aneksu jako uznania długu, co może być wykorzystywane jako podstawa do przedawnienia roszczeń,
  • pogarszanie sytuacji finansowej polskich konsumentów przez kapitalizację rat odsetkowych.

Takie działanie banków jest kolejną próbą wykorzystania i tak trudnej sytuacji konsumentów. Celem wakacji kredytowych jest wsparcie kredytobiorców mających przejściową trudność w regulowaniu płatności. Niestety, dwukrotne naliczenie odsetek może pogarszać ich sytuację ekonomiczną, zaś sam mechanizm kapitalizowania odsetek nie zawsze jest prawidłowo prezentowany konsumentowi – wyjaśnia prezes UOKiK.

Do UOKiK-u docierają również informacje o niewystarczającym informowaniu klientów na temat warunków finansowych związanych z odraczaniem spłaty kredytu. Chodzi tu o:

  • niedopełnienie obowiązków informacyjnych dotyczących warunków finansowych, na jakich udzielane są wakacje kredytowe,
  • niepoinformowanie konsumentów o prawie do odstąpienia od aneksu w terminie 14 dni oraz możliwości kontynuowania umowy na dotychczasowych warunkach, gdy dojdą do wniosku, że wakacje kredytowe nie są im potrzebne.

UOKiK podkreśla, że klienci powinni posiadać pełną jasność na temat tego, jak wakacje kredytowe wpłyną na ostateczną wysokość ich zobowiązania. Organ wzywa banki do dobrowolnej rezygnacji z procedur, które wzbudzają wątpliwości. Instytucje finansowe powinny także przesłać klientom, którzy zdecydowali się już na wakacje kredytowe, informacje na temat bezskuteczności wskazanych klauzul.

Prezes UOKiK będzie weryfikował zasady, na jakich banki udzielają wakacji kredytowych. Tomasz Chróstny wezwał banki do przekazania informacji dotyczących oferowanych wakacji kredytowych.

Podstawą interwencji jest monitoring rynku oraz sygnały od kredytobiorców. Wiele osób w związku z epidemią koronawirusa jest w trudnej sytuacji finansowej i korzysta z odroczenia spłaty rat kredytowych – czyli tzw. wakacji kredytowych. Jest to oferta banków, z którą mogą się wiązać późniejsze problemy dla konsumentów. Otrzymane przez Urząd sygnały wskazują, że niektóre banki próbują wykorzystywać trudną sytuację, w jakiej znaleźli się klienci. Oczekuję większej wrażliwości ze strony sektora bankowego i natychmiastowej zmiany niektórych praktyk – podkreślił Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Na możliwość stosowania nieprawidłowych praktyk przez banki zwraca również uwagę Rzecznik Finansowy. Na jego stronie internetowej można znaleźć aktualne zestawienia warunków wakacji kredytowych oferowanych przez banki działające na polskim rynku.

Zanim zdecydujesz się na wakacje kredytowe:

  • dokładnie przeczytaj aneks,
  • sprawdź harmonogram spłaty kredytu i wysokość pozostałych rat,
  • policz, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie opłacalne,
  • pamiętaj, że masz 14 dni na odstąpienie od zawartego aneksu.
0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.