Znajomość własnych praw jest niezbędna do świadomego podejmowania zobowiązań finansowych. Warto zatem wiedzieć, że prawa pożyczkobiorcy (kredytobiorcy) określa ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. To właśnie ona precyzuje obowiązki kredytodawców wobec ich klientów.

Ustawa o kredycie konsumenckim duży nacisk kładzie na obowiązki informacyjne instytucji pożyczkowych wobec ich klientów. Prawa kredytobiorcy zakładają bowiem przejrzysty dostęp do informacji na każdym etapie transakcji, także jeszcze przed zawarciem umowy. Taki zapis został wprowadzony, by ograniczyć ryzyko niezrozumienia przez konsumenta warunków zobowiązania (pożyczki) oraz podjęcia błędnych decyzji finansowych.

Obowiązki informacyjne pożyczkodawcy w reklamie

Obowiązki informacyjne pożyczkodawcy wobec konsumentów zaczynają się jeszcze na etapie reklamy. Dokładne warunki reklamy kredytu konsumenckiego zakładają, że zostaną w niej podane informacje wyszczególnione w art. 7 ustawy o kredycie konsumenckim. Oznacza to, że w reklamie powinna zostać wskazana m.in.

 • wysokość stopy oprocentowania kredytu,
 • jego całkowita kwota i RRSO.
 • Warto podkreślić, że wszystkie te dane muszą być przekazane w sposób jednoznaczny i widoczny.

Co to jest Asysta przedkontraktowa?

Obowiązki pożyczkodawcy lub pośrednika kredytowego w ramach tzw. asysty przedkontraktowej zakładają dokładne wyjaśnienie klientowi wszelkich zapisów umowy, którą zamierza zawrzeć. Kredytodawca musi tego dokonać w taki sposób, by klient zrozumiał postanowienia zawarte w umowie i świadomie podjął decyzję dotyczącą podjęcia kredytu konsumenckiego. Nie wstydźmy się zatem dopytywać o wszelkie niejasności – mamy do tego pełno prawo.

Prawa konsumenta przed podpisaniem umowy pożyczki

Jeszcze przed zawarciem umowy konsument ma prawo domagać się od pożyczkodawcy wydania formularza informacyjnego. Taki dokument powinien zawierać:

 • dane pożyczkodawcy
 • warunki oferowanego zobowiązania (m.in. jego rodzaj, czas trwania umowy oraz określone terminy wypłaty i spłaty).
 • W tym dokumencie powinny być również wyszczególnione prawa konsumenta związane z zawarciem umowy.

Klient ma również prawo do otrzymania bezpłatnego projektu umowy i wzoru odstąpienia od umowy kredytowej. Z kolei w przypadku odmowy udzielenia kredytu konsumenckiego, instytucja finansowa ma obowiązek wydania konsumentowi bezpłatnej informacji na temat wyników oceny jego zdolności kredytowej. Taka informacja powinna wskazywać również bazę danych, z której korzystał pożyczkodawca.

Warto podkreślić, że pracownicy instytucji finansowej mają obowiązek udzielenia kredytobiorcom wszelkich wyjaśnień na temat niezrozumiałych zapisów umowy zarówno przed, jak i w trakcie jej zawierania. Przez cały okres trwania umowy pożyczkodawca ma obowiązek służyć klientowi pomocą w celu prawidłowego realizowania zobowiązania. Dotyczy to w szczególności udzielania mu informacji w zakresie prawa do odstąpienia od umowy, wcześniejszej spłaty czy zmiany harmonogramu rat.

Jak pożyczać bezpiecznie

 • Przed podjęciem pożyczki przeanalizuj wszelkie dostępne na rynku oferty, by wybrać najatrakcyjniejszą z nich.
 • Unikaj pożyczkodawców, którzy wzbudzają Twoje wątpliwości (np. nie dopełniając obowiązków informacyjnych).
 • Przed podjęciem kredytu sprawdź ostrzeżenia na stronach Komisji Nadzoru Finansowego i UOKiK-u.
 • Sprawdzaj tożsamość pośredników kredytowych w przypadku umów zawieranych poza lokalem.

Pamiętaj!

 • Masz możliwość negocjowania warunków pożyczki.
 • Masz możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia.
 • Masz prawo do złożenia reklamacji.
 • Masz prawo do szybszej spłaty kredytu/pożyczki.
 • Masz prawo powiadomić kredytodawcę w przypadku problemów ze spłatą zobowiązania.
 • Masz prawo być reprezentowanym np. przez wybraną organizację konsumencką w przypadku sporów z instytucją finansową.
 • Masz prawo zwrócić się o pomoc do instytucji działających na rzecz ochrony konsumentów, np. Rzecznika Finansowego.

Akcja „Lubię formularz informacyjny”

Ciekawą inicjatywą na początku 2017 roku wykazała się twoja-pozyczka.pl. Serwis zwraca uwagę i kładzie bardzo duży nacisk właśnie na obowiązek informacyjny każdego pożyczkodawcy w postaci formularza informacyjnego umieszczonego w widocznym miejscu na stronie mającego za zadanie poinformowanie potencjalnego pożyczkobiorcy o jego prawach jak również wszystkich potrzebnych informacji o samym pożyczkobiorcy.

Jak widać na załączonym screenie poniżej, spółka VEGA, operator serwisu szybka-moneta.pl na swojej stronie mocno ten fakt podkreśla.

Loan Magazine przyłącza się i bardzo popiera inicjatywę gdyż jest tożsama z zapisami kodeksu odpowiedzialnego pożyczania, do którego stosują się instytucje pożyczkowe posiadające certyfikat „Odpowiedzialnego pożyczkodawcy Loan Magazine„.

1
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.