Zasady Dobrych Praktyk to zbiór norm, którymi powinny kierować się instytucje pozabankowe w swojej działalności. Tego typu samoregulacja branży pożyczkowej to próba przeciwdziałania nadużyciom, a w szczególności zjawisku rolowania pożyczek.

Na początku stycznia tego roku informowaliśmy o rozpoczęciu prac nad sformułowaniem nowych zasad dobrych praktyk. Obecnie prace te są już na ukończeniu, a regulacja wejdzie w życie najprawdopodobniej już w IV kwartale 2019 r. Zasady Dobrych Praktyk zostały przygotowane przez Fundację Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) oraz Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF). Dokument ten precyzyjnie określa sposoby działania firm pożyczkowych, by zapewnić ich klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Zasady Dobrych Praktyk mają wpłynąć na najbardziej problematyczne obszary sektora pozabankowego i wyeliminować dotychczasowe nieprawidłowości. Regulacja dokładnie precyzuje procesy oceny kredytowej klienta, wprowadza ścisły nadzór nad wynagradzaniem pośredników kredytowych oraz wprowadza znaczne ograniczenia w zakresie rolowania pożyczek. Sporządzony dokument to przejrzysta i jednoznaczna reguła działania, która wskazuje sygnatariuszom konkretne rozwiązania i nie pozostawia dowolności interpretacyjnej.

Zasady Dobrych Praktyk – nadchodzące zmiany

Zasady Dobrych Praktyk wprowadzają rzetelne wyznaczniki działania w tych obszarach, które wzbudzają największe zastrzeżenia wśród klientów firm pożyczkowych. Jednym z nich jest tzw. rolowanie pożyczek. To procedura, która zakłada udzielanie kolejnego zobowiązania finansowego na spłatę poprzedniego. W takiej sytuacji znacznie zwiększa się koszt obsługi zadłużenia, a pożyczkodawca wpada w pętlę kredytową. Twórcy Zasad Dobrych Praktyk chcą, by ich sygnatariusze zobowiązali się do nie tworzenia powiązań biznesowych, które umożliwiają rolowanie pożyczek.

Kolejnym obszarem, którego dotyka dokument sporządzony przez KPF i FRRF, jest ocena zdolności kredytowej pożyczkodawcy. Obecne przepisy obowiązujące w tym zakresie pozostawiają pożyczkodawcom dużą dowolność interpretacyjną. Sygnatariusze Zasad Dobrych Praktyk będą natomiast zobowiązani do wnikliwej weryfikacji klienta przy pomocy najbardziej aktualnych i wiarygodnych danych. W przypadku zobowiązań powyżej 15 tys. zł tego typu dane muszą być pozyskane z baz zewnętrznych. Tylko w ten sposób ocena zdolności kredytowej pożyczkodawcy będzie rzetelna i wiarygodna.

Zasady Dobrych Praktyk wprowadzają również duże zmiany w kwestii wynagradzania pośredników kredytowych. Do tej pory ich nieetyczne postępowanie mogło narażać klientów na dodatkowe koszty. Sygnatariusze Zasad Dobrych Praktyk zyskają prawo do zakazywania pośrednikom kredytowym pobierania dodatkowych prowizji od swoich klientów. Będą mieli również prawo do pozyskiwania informacji o wszelkich tego typu nadprogramowych opłatach.

Wsparcie UOKiK

Warto wspomnieć, że w samoregulacji sektora pożyczkowego uczestniczył również UOKiK – instytucja tworząca system ochrony praw konsumenta w Polsce. Twórcy Zasad Dobrych Praktyk korzystali bowiem z danych dostarczonych przez Biuro Rzecznika Finansowego oraz właśnie UOKiK. Przy tworzeniu dokumentu współpracowano także z 380 terenowymi biurami rzeczników konsumentów. Współpraca niezależnych podmiotów rynku finansowego ma ogromne znaczenie dla formowania obecnego kształtu całej branży i tworzenia prawidłowych relacji z konsumentami.

UOKiK także dostrzega niezwykłą wagę samoregulacji branży finansowej. Niedawno ten państwowy organ nadzorujący w swojej ocenie odniósł się do wewnętrznych przepisów sektora windykacyjnego. W ten sposób po raz pierwszy dobre praktyki przyjęte przez podmioty gospodarcze zostały oficjalnie uznane za wyznacznik rzetelności.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.