Ruszył Konkurs Verba Veritatis na prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, podyplomowe i inżynierskie obronione w 2012 i później związane tematycznie z zagadnieniami etyki biznesu.

Konkurs zorganizowany jedenasty raz przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego ma na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli szeroko rozumianej etyki biznesu. Prace zgłaszać można do końca lipca, a laureaci otrzymają nagrody w trakcie konferencji NieNieodpowiedzialni w październiku 2016 r.

Konkurs Verba Veritatis po raz 11.

KPF, organizacja samorządowa zrzeszająca różne sektory rynku finansowego, od początku swego istnienia włączyła etykę w sferę swej podstawowej działalności. Program etyczny, obejmujący w szczególności Zasady Dobrych Praktyk oraz obowiązkowy coroczny audyt etyczny każdego z członków są oznakami, że etyka jest traktowana jako jeden z zasadniczych elementów aktywności KPF. Jednak, zgodnie z zasadą „czym skorupka za młodu nasiąknie…”, upowszechnianie etycznego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia działalności biznesowej wśród przedsiębiorstw musi uwzględniać również edukację nowych pokoleń w tym zakresie. Stąd już w 2006 r. zorganizowany został pierwszy konkurs Verba Veritatis.

andrzej-roterVerba Veritatis został zainicjowany jako przedsięwzięcie mające skłaniać młodych ludzi, dopiero zaczynających swoją karierę zawodową, oraz pracowników naukowych polskich uczelni, do praktycznego stosowania zachowań etycznych i propagowania CSR w swoim otoczeniu. – mówi Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF. – Od czasu pierwszej edycji widzimy wciąż rosnące zainteresowanie konkursem, z roku na rok zgłaszanych jest coraz więcej prac. To bardzo nas cieszy, bo upewnia, że ta inicjatywa ma rację bytu i jest ze wszech miar pożądana. Wymiar etyczny działalności ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania sektora finansowego. Odzwierciedlają to samoregulacje, dzięki którym wypracowaliśmy m.in. Zasady Dobrych Praktyk.

Tematy podejmowane przez laureatów dotyczą szerokiego spectrum spraw, od tych dotyczących kształtowania postaw etycznych po podejście przedsiębiorców do nadużyć lub podejmowane przez nich inicjatywy z zakresu CSR. Wszystkie jednak koncentrują się na praktycznym wymiarze proponowanych rozwiązań.

Przeprowadzone przeze mnie badania pozwalają stwierdzić, że to, w jaki sposób firmy w Polsce podchodzą do tematyki CSR w dużej mierze nie przynosi wymiernych rezultatów po stronie społecznej i biznesowej – mówi Piotr Wójcik, autor nagrodzonej w 2015 r. pracy doktorskiej. – Polscy konsumenci, co do zasady, nie zwracają większej uwagi na to, czy produkt, który kupują jest wyprodukowany w sposób odpowiedzialny, zatem opieranie swojej strategii marketingowej na tym aspekcie nie przyniesie spodziewanych korzyści ekonomicznych przedsiębiorcy. Bazując na koncepcji wartości wspólnej Portera  i Kramera (tworzenie wartości społecznej poprzez tworzenie wartości ekonomicznej) zaproponowałem więc koncepcję dotyczącą tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą się zmieniać tak, aby przyczyniały się  o poprawy warunków życia tam, gdzie prowadzą swoją działalność, a przy tym poprawiały swoją konkurencyjność.

Konkurs przyczynia się do propagowania tematyki podejmowanej w nagradzanych pracach, przynosi też wymierne korzyści laureatom. Jak twierdzi Beata Balicka-Błagitka, na co dzień pracująca w fundacji zajmującej się m.in. wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i laureatka ubiegłorocznego konkursu, nagroda sprawiła, że problematyka poruszana w napisanej przez nią pracy doktorskiej została dostrzeżona przez środowiska zajmujące się na co dzień ekonomią społeczną oraz media.

Zaproponowano mi m.in. członkostwo w Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej. – mówi. – Zyskałam też pewność, że opracowany przeze mnie pomysł na zaprojektowanie gry planszowej o charakterze edukacyjnym, to najlepszy sposób na wdrożenie teorii w praktykę. Bez wątpienia uznanie Kapituły konkursu Verba Veritatis uwiarygodniło znaczenie wypracowanych przeze mnie wniosków dla środowiska naukowego, jak i tego, które na co dzień zajmuje się problematyką przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Przy ocenie prac brane będą pod uwagę cztery kryteria: wartość merytoryczna, znaczenie praktyczne, innowacyjność i warsztat naukowy.

Taki układ kryteriów konkursowych zachęca do zgłaszania prac  z różnych obszarów działalności gospodarczej, w których, przy zachowaniu wysokiej wartości merytorycznej i naukowej, poruszane są tematy mające praktyczne znaczenie w codziennej działalności, przy niejednokrotnie innowacyjnym spojrzeniu na zagadnienia etyki biznesu. – mówi dr Krzysztof Grabowski, Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego, Sekretarz Kapituły Konkursu. – Sprawia to, że udział w pracach Kapituły jest cennym doświadczeniem dla wszystkich jej członków, którzy z niecierpliwością czekają  na możliwość zapoznania się z nowymi, pełnymi pasji i zaangażowania pracami. Przyczynia się to do zrozumienia, że etyka biznesu jest nie tylko kluczowym elementem działalności gospodarczej, lecz można także mówić i pisać o niej w sposób niesłychanie zajmujący.

W Konkursie mogą brać udział prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, podyplomowe oraz inżynierskie studentów i absolwentów uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, obronione nie wcześniej niż w 2012 r. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości minimum 6.000 zł. Prace mogą dotyczyć zagadnień etycznych w ekonomii, CSR, ładowi korporacyjnemu, innowacyjności społecznej w gospodarce, dobrym praktykom na rynku finansowym lub przeciwdziałaniom nadużyciom gospodarczym. Zgłaszać je można za pomocą formularza dostępnego na stronie KPF. Dokładne informacje oraz regulamin Konkursu dostępne są na stronie www.kpf.pl.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Rzecznik Finansowy.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.