Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce 2008 – 2019 raport ZPF

dodał Rafał Tomkowicz
0 komentarzy

Zgodnie z najnowszymi wynikami, Członkowie Związku Przedsiębiorstw Finansowych z sektora instytucji pożyczkowych udzielili w 2019 roku 649,9 tys. pożyczek na cele konsumpcyjne o łącznej wartości 1,79 mld PLN. Średnia kwota pożyczki udzielonej w tym okresie wyniosła 2,76 tys. PLN, zaś wartość portfela na koniec ubiegłego roku osiągnęła poziom 2,67 mld PLN.

Raport o sektorze instytucji pożyczkowych obejmuje syntetyczne dane przekazane przez 14 firm, Członków ZPF, dotyczące pożyczek na cele konsumpcyjne.

Uczestnicy badania

Instytucje pożyczkowe, które wzięły udział w badaniu ankietowym:

AASA POLSKA S.A. | CAPITAL SERVICE S.A. | COFIDIS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE | CROSS LOAN SP. Z O.O. | EVEREST FINANSE S.A. | iCREDIT SP. Z O.O.  | MASH POLAND SP. Z O.O.MIKROKASA S.A. | PROSPERIAL SP. Z O.O. | SMARTNEY SP. Z O.O. | TAKTO FINANSE SP. Z O.O.VIPPO SP. Z O.O. |  VISSET SP. Z O.O. |  WONGA.PL SP. Z O.O. |

Istotne dane sektora pożyczkowego

Kondycja rynku kredytów konsumpcyjnych i pożyczek niebankowych

Ogólna kondycja obu rynków w ub. r., jeśli weźmiemy pod wskaźniki dynamiki sprzedaży, była lepsza niż w roku 2018. W przypadku rynku pożyczek niebankowych dynamika sprzedaży spadała od III kwartału 2018 r. i zaczęła rosnąć na koniec ub. roku. Co ważne, znajduje to potwierdzenie w danych BIK oraz ZPF. Warto zwrócić na to uwagę,  ponieważ firmy zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Finansowych stanowią blisko 40% wartości całej sprzedaży pożyczek jaką zaraportowały instytucje pożyczkowe do BIK. Podobne proporcje występują, jeśli porównamy liczby udzielonych pożyczek.

Wyzwania bankowe i pożyczkowe

Zarówno banki, jak i instytucje pożyczkowe mają przed sobą wyzwania rynkowe, regulacyjne i te wynikające z rozstrzygnięć prawnych. Radzenie sobie z wyzwaniami rynkowymi jest łatwiejsze niż z regulacjami czy wyrokami sądowymi, które rozstrzygnęły sprawy z przeszłości, ale ich skutki i koszty dotykają rachunków wyników dziś i w przyszłości. Tutaj autorzy mają na myśli tzw. małe i duże TSUE, a odpowiedź na pytanie, czy ich rozstrzygnięcia nadmiernie faworyzują ochronę interesu konsumenta, nie ma znaczenia praktycznego w kontekście bezwzględnego obowiązywania, nadanego klauzulom abuzywnym. Podstawową bolączką polskiego systemu bankowego i pożyczkowego jest kontynuacja spadku rentowności.

Wartość udzielonych pożyczek

Instytucje pożyczkowe uczestniczące w badaniu ankietowym w całym 2019 roku udzieliły 1,79 mld PLN pożyczek na cele konsumpcyjne. Jest to wartość niższa o 11,1% niż w roku 2018 i jednocześnie jest to pierwszy spadek wartości rocznej sprzedanych pożyczek w całej historii badania.

Wartość pożyczek udzielonych w półroczu/roku przez uczestników badania (w mln PLN)

Wartość portfela pożyczek udzielonych przez firmy objęte badaniem na koniec 2019 roku wyniosła z kolei 2,67 mld PLN i jest wyższa w porównaniu ze stanem sprzed roku o 18,5%.

Wartość portfela pożyczek uczestników badania (w mln PLN, stan na koniec półrocza/roku)

Liczba udzielonych pożyczek

W 2019 roku firmy uczestniczące w badaniu udzieliły 649,9 tys. pożyczek na cele konsumpcyjne, o 15,7% mniej niż na koniec 2018 roku. Jest to trzeci rok z rzędu, w którym obserwowany jest spadek (wcześniej konsekwentnie liczba udzielanych pożyczek rosła rdr).

Liczba pożyczek udzielonych w ciągu półrocza/roku przez uczestników badania (w tys.)

Liczba obsługiwanych klientów wg stanu na koniec roku, z wyjątkiem nieznacznego spadku na przełomie 2016 i 2017 r., w całym analizowanym okresie rośnie. Na koniec 2019 r. wyniosła 970,0 tys. i jest wyższa o 12,6% niż rok wcześniej.

Liczba klientów obsługiwanych przez uczestników badania (w tys., stan na koniec okresu)

Wyniki finansowe instytucji pożyczkowych

Zysk netto uzyskiwany przez firmy uczestniczące w badaniu rósł aż do roku 2016, w którym to osiągnął szczytowy poziom 117,0 mln PLN (warto dodać też, że w 2015 r. zysk wzrósł aż o 360% względem roku 2014 r.). W kolejnych analizowanych latach obserwowano spadek rocznego wyniku netto przez 88,5 mln PLN w 2017 r. i 39,6 mln PLN w 2018 r., aż po stratę uzyskaną w 2019 r., na poziomie -26,6 mln PLN. Już pierwsza połowa 2019 roku zakończyła się stratą (9,0 mln PLN), a w drugiej połowie roku została ona pogłębiona niemal 3-krotnie.

Łączny zysk/strata netto uczestników badania (w mln PLN)

Pełny raport ZPF

Po pełny raport zawierający jeszcze więcej ciekawych danych dotyczących m.in: Udziału odmów w udzielaniu pożyczek, reklamacje klientów, zatrudnienie i ilości oddziałów oraz strukturę oferowanych produktów no i przede wszystkim  komentarz ekspercki Doradcy Związku Przedsiębiorstw Finansowych ds. Ekonomicznych, dr. Mirosława A. Bieszki. odsyłam Państwa bezpośrednio do Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Tymczasem zachęcam również do lektury #nienielegalni – czyli sytuacji opisującej dziś działalność legalnie i profesjonalnie zarządzanych instytucji pożyczkowych wyłączonych przez niczym nieuzasadnioną decyzje rządu na wskutek pomysłu prezesa UOKiK.

nienielegalni sektora pożyczkowego 

Podobne wpisy

Zamieść komentarz