Klienci, którzy spłacili swoją pożyczkę przed wyznaczonym terminem, mają prawo do zwrotu stosownej części prowizji i innych związanych z nią opłat. W związku z tym UOKiK wydał decyzję w sprawie Providenta – popularny pożyczkodawca musi teraz zmienić sposób swoich rozliczeń.

UOKiK wydał decyzję w sprawie Providenta. Jedna z najpopularniejszych firm pożyczkowych została zobowiązania do zmiany sposobu swoich rozliczeń. Błędne rozliczenia dotyczą zarówno obecnych, jak i byłych klientów marki, którzy spłacili swoje pożyczki przed terminem określonym w umowie.

UOKiK stwierdził, że Provident w nieodpowiedni sposób rozliczał spłacone przed czasem zobowiązania. W przypadku wcześniejszej spłaty instytucja pożyczkowa oddawała swoim klientom proporcjonalną część wszelkich opłat poza opłatą przygotowawczą oraz prowizją. Tymczasem postanowienie TSUE z września 2019 r. podkreśla wyraźnie, że klientom przysługuje zwrot proporcjonalnej części wszystkich kosztów związanych z pożyczką.

– Konsument, który przed terminem spłaci pożyczkę lub kredyt konsumencki, ma prawo odzyskać część wszystkich pobranych opłat proporcjonalnie do skrócenia czasu kredytowania. Kwota zwrotu powinna być obliczona metodą liniową, która jest transparentna i sprawiedliwa. Jako Urząd robimy wszystko, aby uporządkować kwestię tych rozliczeń i wyeliminować z rynku nieprawidłowości. Udało się to już w przypadku większości banków oraz dużej części firm pożyczkowych – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Provident ponownie rozliczy klientów

Już wcześniej UOKiK wydawał postanowienia w sprawach firm pożyczkowych, które nieodpowiednio rozliczały się z klientami w przypadku przedterminowej spłaty pożyczek. Teraz postanowieniem Prezesa UOKiK-u Provident Polska będzie musiał zwrócić swoim klientom proporcjonalną część wszystkich kosztów – także opłaty przygotowawczej i prowizji. Wysokość kwoty do zwrotu pożyczkodawca musi obliczyć za pomocą metody liniowej.

Provident został zobowiązany do usunięcia skutków naruszenia praw konsumentów. Firma pożyczkowa musi zatem poinformować klientów, którzy między 16 maja 2016 r. a datą uprawomocnienia decyzji Prezesa UOKiK spłaciły pożyczkę przedterminowo, że mogą wystąpić o zwrot środków. W takim wypadku Provident powinien zweryfikować rozliczenia i wypłacić zwrot w odpowiedniej wysokości. Marka musi także dokonać stosownej dopłaty w przypadku tych klientów, którzy wcześniej złożyli reklamację i uzyskali wyłącznie część należnej im kwoty.

UOKiK wydał decyzję w sprawie Providenta… i 22 firm pożyczkowych

UOKiK wielokrotnie już pochylał się nad kwestią rozliczeń wcześniejszych spłat pożyczek. Organ od dawna bada dostosowanie polskich pożyczkodawców do postanowienia TSUE. Wydał już swoje decyzje wobec 22 firm pożyczkowych. UOKiK orzekł, że w nieprawidłowy sposób zwracały swoim klientom część opłat związanych z podjęciem kredytu konsumenckiego.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *