Komentarz ekspercki Jerzego Kachnowicza, Prezesa CreamFinance Poland

dodał Rafał Tomkowicz
0 komentarzy

Jerzy Kachnowicz, Prezes CreamFinance Poland specjalnie dla Loan Magazine.

Jak według Waszych prognoz będą wyglądały ostatnie dwa miesiące obecnego roku na rynku pożyczek pozabankowych? Zarówno pod kątem popytu, jak i podaży. 

Ostatnie dwa miesiące roku w mojej ocenie nie będą różniły się od pozostałych miesięcy 2023 roku.
Jest to rok nowych, niższych cen kredytów oraz wysokiej inflacji.  Spadek marż w sektorze, wynikający z dostosowania się do nowych wymogów ustawowych, doprowadził do tego, że pożyczki pozabankowe stały się relatywnie tanie. Oczywiście, wpłynęło to na wyniki firm pożyczkowych, ale z drugiej strony, niższe ceny przyciągnęły nowych klientów. Od marca obserwujemy ten trend również w CreamFinance.

Z naszych obserwacji wynika, że pożyczka jest produktem lekko sezonowym i szczyt sprzedaży przypada zwykle na miesiące wakacyjne. Wygląda na to, że 2023 pod tym względem nie będzie się różnił od poprzednich lat.

Co do podaży, również nie spodziewamy się większych zmian. Z naszych danych wynika, że wszystkie większe firmy pożyczkowe już dostosowały się do nowych wymagań regulacyjnych i będą kontynuowały działalność w 2024 r. Jedynie niektóre mniejsze podmioty, które nie planują wprowadzać zmian aby dostosować się do wymogów nowych przepisów,  zamierzają udzielać pożyczek tylko do końca grudnia 2023r.

Informacje na temat seniorów, jak duża to u Was grupa (procentowo oczywiście), czym się charakteryzuje, oraz jakie widzicie szanse czy zagrożenia obsługując tą część swoich klientów 

Seniorzy (w CreamFinance definiujemy tą grupę jako osoby 60+) stanowią niewielką cześć naszych klientów, średnio ok 4% sprzedaży. Wynika to z faktu, że oferujemy produkty wyłącznie online.

Seniorzy to bardzo liczna i atrakcyjna grupa potencjalnych klientów. Są to osoby o dobrej dyscyplinie płatniczej i stałych dochodach, więc bardzo pozytywnych parametrach ryzyka. Chcielibyśmy mieć więcej klientów z tego sektora w naszym portfelu.

Jak przygotowujecie się do zmian, które nastąpią od 1 stycznia związane z nadzorem KNFu nad całym rynkiem pożyczek pozabankowych?

Wszystkie formalne wymagania już spełniamy. Kapitały i struktury spółki dostosowaliśmy do nowych wymagań już latem tego roku,  aby uniknąć prac na ostatnią chwilę.

Wywodzę się z bankowości zwróciłem się do kolegów i koleżanek z branży z pytaniem o to, jak dobrze przygotować się do współpracy z regulatorem. Odpowiedzi były bardzo spójne. Wszyscy podkreślali, że niezwykle ważne jest wyznaczenie kompetentnych osób do komunikacji z Komisją, szczególnie w obszarach prawnym i finansowym. W CreamFinance Poland jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ mamy bardzo stabilny i kompetentny zespół w każdym obszarze.  Przechodziliśmy już wielokrotnie przez zmiany ustawowe i organizacyjne, dobrze ze sobą współpracujemy, wspieramy się i dobrze radzimy sobie ze zmianą.

W mojej ocenie, jesteśmy gotowi do wejścia pod nadzór KNF. Do 30 listopada musimy wysłać informację o stanie dostosowania do nowych regulacji natomiast zamierzamy to zrobić w pierwszej połowie listopada. Czekamy również na spotkanie indywidualne w KNF, które odbędzie się w listopadzie.


Podobne wpisy

Zamieść komentarz