Agnieszka Wachnicka Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego – TOP50 Managers

dodał Rafał Tomkowicz
0 komentarzy

Dziś rozmawiamy z Agnieszką Wachnicką, Prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, laureatką wyróżnienia TOP50 Managers of Loan Market in Poland.

– Jak się Pani czuje po otrzymaniu nagrody i znalezieniu się w gronie najbardziej wpływowych Managerów branży Loan Market w Polsce?

Otrzymana nagroda to dla mnie duże wyróżnienie, szczególnie biorąc pod uwagę znakomite grono pozostałych laureatów. Nagrodę traktuję jako wyraz uznania nie tylko dla mojej pracy, ale również wszystkich członków zespołu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, którzy wykonują ogrom pracy.

Ostatni rok był wyjątkowo trudny dla branży, dlatego tym bardziej jest mi miło, że dostrzeżono naszą codzienną działalność na rzecz odpowiedzialnego rozwoju rynku consumer finance oraz edukacji finansowej.

– Jakie są Pani dalsze plany związane z tym obszarem działalności?

Każde wyróżnienie motywuje do dalszej pracy i dodaje energii do stawiania czoła kolejnym wyzwaniom, a tych w sektorze pozabankowym nie brakuje. Cieszy mnie zmiana, jaka nastąpiła w branży pożyczkowej w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. W tym roku obchodzimy 10 lat od wejścia w życie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, która miały ogromny wpływ na profesjonalizację rynku i wyeliminowanie szeregu negatywnych praktyk, z jakimi sektor mierzył się w początkowym okresie swojego rozwoju.

Cyfryzacja i szybki rozwój rynku, a idące w ślad za tym zmiany technologiczne i regulacyjne w połączeniu z wciąż niską świadomością finansową konsumentów, rodzą jednak przed nami nowe wyzwania, którym będziemy starali się sprostać. Ponadto, w naszej codziennej działalności, poza obszarem legislacyjnym czy samoregulacyjnym, skupiamy się także na edukacji finansowej oraz na budowaniu wśród konsumentów kultury świadomego i odpowiedzialnego pożyczania.

– Jak pandemia wpłynęła na Pani codzienną pracę jako managera zarządzającego Fundacją Rozwoju Rynku Finansowego?

Truizmem jest stwierdzenie, że pandemia zrewolucjonizowała styl i zakres naszej pracy. Szczególnie w tym pierwszym okresie, nietypowa sytuacja epidemiczna, a w jej następstwie także gospodarcza, postawiła przed nami wiele wyzwań nie tylko natury operacyjnej, ale również legislacyjnej. Z dużym naciskiem na ten drugi obszar. Choć czas pandemii i lockdownu był trudny dla wszystkich branż, to szczególnie dotkliwy okazał się dla sektora instytucji pożyczkowych.

Nagłe zmniejszenie limitu kosztów pozaodsetkowych, trzykrotna obniżka stóp procentowych czy konieczność wypracowania branżowego rozwiązania w zakresie tzw.  wakacji kredytowych – to tylko niektóre z wyzwań, z jakimi musieliśmy się zmierzyć, co było szczególnie utrudnione w dobie pracy zdalnej i przy tak szybkim tempie prac ustawodawczych.

– Jak będzie wyglądała przyszłość sektora pozabankowego w nadchodzących miesiącach?

Rynek znajduje się w przełomowym momencie – z jednej strony branża próbuje odbudować się po kryzysie covidowym i odnaleźć się w nowej rzeczywistości, z drugiej natomiast już dziś musi szykować się na kolejne zmiany prawno-legislacyjne. Przed nami nowelizacja Dyrektywy CCD, która reguluje kwestie dotyczące udzielania kredytów konsumenckich i wyznacza kierunek zmian prawnych, jakie państwa Wspólnoty są zobligowane implementować do prawa krajowego.

Wiele z zaproponowanych przez Komisję Europejską rozwiązań już w Polsce funkcjonuje, m.in. limit kosztów pozaodsetkowych czy maksymalna wysokość odsetek, stąd w naszej ocenie projekt nie tyle jest rewolucją, ile raczej odpowiedzią UE na gwałtowną transformację rynku w ostatnich latach, a w następstwie próbą jego usystematyzowania. Niemniej wiele kwestii przedstawionych w projekcie KE wymaga doprecyzowania, o co będziemy zabiegać.

Projekt będzie teraz procedowany w ramach prac Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, co oznacza dla nas intensywny okres konsultacji na szczeblu europejskim i krajowym. Po ustaleniu ostatecznej formy brzmienia przepisów, te będą wdrażane do polskiego porządku prawnego, a to zapewne będzie wiązać się z wieloma nowymi obowiązkami dla kredytodawców. Z naszej strony będziemy w pełni monitorować zmiany i zapewniać partnerom wsparcie we wdrażaniu regulacji i obszarze compliance.

Dziękuję za rozmowę!

Podobne wpisy

Zamieść komentarz