Marcin Czugan Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych TOP50 Managers

dodał Rafał Tomkowicz
0 komentarzy

Dziś rozmawiamy z Mecenasem Marcinem Czuganem, Prezesem Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, laureatem wyróżnienia TOP50 Managers of Loan Market in Poland.

Jak się Pan czuje po otrzymaniu nagrody i znalezieniu się w gronie najbardziej wpływowych Managerów branży Loan Market w Polsce?

Przede wszystkim, bardzo dziękuję za nagrodę. To duże wyróżnienie znaleźć się wśród tak znakomitych laureatów. Chyba to jest dla mnie największym zaszczytem, bowiem mam przyjemność od lat współpracować z większością wyróżnionych osób, którzy współtworzyli, a teraz rozwijają rynek pożyczkowy w Polsce. Cieszę się, że udało się nam – jako Związkowi Przedsiębiorstw Finansowych – dołożyć cegiełkę pod fundamenty funkcjonowania rynku pożyczkowego w naszym kraju.

Jakie są Pana dalsze plany związane z tym obszarem działalności?

Permanentna praca na rzecz Członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych i rozwijanie Organizacji w wielu nowych obszarach. Uważam, że organizacja samorządowa ma za zadanie wspierać swoich Członków na każdym polu ich działalności. Osobiście nie lubię nudy, więc każdego dnia pracujemy nad kolejnymi wyzwaniami dla Organizacji, dopasowując jej aktywności do potrzeb naszych Firm. Wierzę także, że rynek pożyczkowy będzie się dalej rozwijał, a my w tym rozwijaniu będziemy aktywnie uczestniczyć.

Jak pandemia wpłynęła na Pana codzienną pracę jako managera zarządzającego Związkiem Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce?

Dla Członków to był trudny czas, więc my tym bardziej czuliśmy się powołani, by ich wspierać, stąd dla organizacji wyzwania jakich nie było wcześniej. Zmiany następowały z  godziny na godzinę, niezwykle dużo się działo w obszarze prawno-legislacyjnym, gdy przepisy prawa były tworzone, wdrażane i zmieniane w niezwykłym tempie, często uchwalane w niestandardowych godzinach, a to wszystko w warunkach gwałtownego przejścia od pracy stacjonarnej do zdalnej.

Sytuacja wymagała szczególnej mobilizacji zespołu ZPF i wierzę że stanęliśmy na wysokości zadania. Dużym wyzwaniem była organizacja naszych konferencji, jako istotnego aspektu działania Organizacji. Zależało mi na tym, aby te wydarzenia – ważne  dla środowiska pożyczkowego, ale też dla całego rynku – się odbyły, mimo wszystkich trudności, więc dostosowywaliśmy naszą ofertę i formę organizowanych konferencji do aktualnie panujących obostrzeń.

To było i wciąż jest duże wyzwanie, ale paradoksalnie cieszę się, że dane nam było odrobić taką lekcję, bo każda taka sytuacja uczy nas czegoś nowego i będzie procentować w przyszłości.

Jak według Pana będzie wyglądała przyszłość sektora pozabankowego w nadchodzących miesiącach?

Przed rynkiem wiele wyzwań, zwłaszcza na niwie legislacyjnej i w tym zakresie na pierwsze czoło wysuwa się projekt nowej Dyrektywy o kredycie konsumenckim. Będziemy brali aktywny udział w europejskim procesie legislacyjnym tego fundamentalnego – dla rynku kredytowego – aktu prawnego. Głos przemysłu finansowego z Polski musi być i będzie słyszalny w Europie.

Nasz rynek przeszedł niesamowitą drogę ku profesjonalizacji i wiele z naszych rozwiązań, także legislacyjnych, znacznie wyprzedza projektowane w nowej Dyrektywie rozwiązania. Po pracach europejskich, przyjdzie czas na implementację i dostosowanie naszej ustawy o kredycie konsumenckim, co również stanowić będzie duże wyzwanie merytoryczne i intelektualne. Niezależnie od tego, liczę na odbudowanie rynku pod kątem sprzedażowym i utrzymanie wysokich standardów ochrony konsumenta, który jest centralną postacią procesu udzielenia finansowania.

Dziękuję za rozmowę!

Podobne wpisy

Zamieść komentarz