Mintos – jak się rozwija na polskim rynku?

dodał Rafał Tomkowicz
1 komentarzy

1. Czym jest Mintos? w kilku prostych zdaniach.

Mintos to internetowy rynek pożyczek o globalnym zasięgu, który oferuje inwestorom detalicznym możliwość inwestowania, w sposób łatwy i przejrzysty, w pożyczki udzielane przez pozabankowe firmy pożyczkowe na całym świecie. Innymi słowy, udostępniamy zrówno inwestorom, jak i firmom pozabankowym bardzo nowoczesne fintechowe rozwiązanie – platformę – na której z jednej strony można inwestować (inwestorzy), z drugiej udostępniać udzielone pożyczki i inne produkty do inwestycji (firmy pozabankowe). My sami nie udzielamy pożyczek, udostępniamy jedynie środowisko inwestycyjne.

2. Z Waszej platformy można korzystać tylko w Polsce?

Platforma Mintos jest dostępna na całym świecie. Możemy na niej inwestować niemal na każdym kontynencie. Obecnie liczba zarejestrowanych inwestorów przekroczyła już 90 tys. i dynamicznie rośnie. Przewidujemy, że do końca 2018 roku będziemy mieli 100 tys. inwestorów, a 2019 rok zamkniemy liczbą 300 tys. inwestorów. Mocno liczymy też na inwestorów z Polski. Mamy też szeroką bazę firm pozabankowych na naszej platformie, które udostępniają swoje produkty do inwestycji. Obecnie jest to ponad 55 firm.

Jeśli chodzi o poziom inwestycji, to do tej pory inwestorzy na całym świecie zainwestowali blisko 1,3 mld euro poprzez Mintos, a zarobili już ponad 28 mln euro. Jesteśmy globalni i wszystko wskazuje na to, że jesteśmy największą tego typu platformą na świecie.

3. Jak w liczbach wygląda dziś Mintos w Polsce na tle pozostałych rynków na których działacie?

Polska jest młodym rynkiem na naszej platformie, ponieważ działamy tu od połowy ubiegłego roku. Jednak mamy już zarejestrowanych na Mintos ponad 5 500 polskich inwestorów. Polska jest też jednym z najdynamiczniej rosnących krajów na naszym rynku. Oznacza to, z jednej strony, że polscy inwestorzy, w obliczu bardzo niskich stóp procentowych oraz przy dość słabo działającej giełdzie, poszukują nowych, skutecznych narzędzi inwestycyjnych. My im takie oferujemy. Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji na naszej platformie to obecnie blisko 12%. Z drugiej strony firmy z sektora pozabankowego poszukują kapitału do dalszego rozwoju swojej działalności. Nasza platforma im to zapewnia.

4. Wiarygodny partner w biznesie dla Was to…?

Wiarygodność jest dla nas bardzo istotna. Dlatego na naszej platformie uruchomiliśmy specjalny rating, który ocenia ryzyko inwestycyjne każdej z firm udostępniającej swoje produkty na naszej platformie. Obecnie inwestor może jeszcze bardziej świadomie skomponować swój portfel inwestycyjny, w oparciu o ratingi firm. Nasza skala ratingowa obejmuje oceny od „A+” do „D”, które określają odpowiednio najniższe i najwyższe ryzyko. Nadajemy te ratingi po gruntownej weryfikacji firm pożyczkowych, ich zarządu, sprawozdań finansowych oraz jakości portfela pożyczkowego. Jestem przekonany, że ratingi są dużym wsparciem dla inwestorów i pomogą im w wyborze wiarygodnego partnera do inwestycji.

5. Jako prywatny inwestor, jakimi środkami muszę dysponować, aby móc zacząć z Wami zarabiać?

Najmniejsza inwestycja to 50 zł. Wystarczy więc założyć konto na naszej platformie, przelać na nią 50 zł i zacząć inwestować. Każdy inwestor może samodzielne konstruować swój portfel inwestycyjny lub też korzystać z narzędzia Auto Invest, które za niego skomponuje portfel uwzględniając preferencje inwestora. W pewnym sensie może być to więc pasywny dochód każdego z nas.

6. Tylko pożyczki konsumpcyjne? Może oferta dla firm, leasingi – jak widzisz to z perspektywy marki Mintos?

Faktycznie obecnie najwięcej na naszej platformie jest firm z sektora pożyczkowego, jednak pojawiają się też reprezentanci innych branż – leasingodawcy czy firmy faktoringowe. Będziemy dalej pracować nad dołączeniem firm z tych sektorów, ponieważ widzimy tu duży potencjał.

7. W twojej ocenie rynek polski na Mintos będzie się rozwijał w kierunku…?

Mintos już dziś jest największą platformą tego rodzaju na świecie. Po trzech latach od rozpoczęcia działalności Spółka jest rentowna, jednak naszym celem jest dalszy wzrost. Planujemy bardzo duże inwestycje, dzięki którym będziemy kontynuować naszą ekspansję zagraniczną na świcie, w szczególności w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji Południowo-Wschodniej. Nasze działania będą koncentrowały się też na rozbudowie bazy klientów – zarówno inwestorów, jak i firm pożyczkowych.

Niedawno pozyskaliśmy na ten cel 5 milionów EUR. Dzięki temu finansowaniu będziemy rozwijać się jeszcze bardziej dynamicznie oraz uruchomimy nowe usługi, takie jak konta osobiste IBAN oraz powiązane z nimi karty debetowe. Pracujemy też nad aplikacją mobilną, która znacznie ułatwi korzystanie z tych nowych funkcjonalności.

Mintos team

8. Macie szeroko zakrojone plany dotyczące ekspansji zagranicznej, jak na tym tle będzie wyglądał rynek polski?

To prawda, jesteśmy firmą globalną, więc również nasz rozwój jest globalny. Sukcesywnie realizujemy nasze plany ekspansji geograficznej. Niedawno dołączyła do Mintos pierwsza spółka z rejonu Azji Południowo-Wschodniej. Rynek polski jest jednak ważnym rynkiem dla Mintosa. Tu zostało otworzone pierwsze, po siedzibie głównej w Rydze, biuro zagraniczne Spółki. Inwestorzy polscy mają szereg udogodnień na platformie, takie jak m.in. serwis i infolinię w języku polskim. Również inwestycje mogą być dokonywane w produkty w polskiej walucie. Rynek polski jest też jednym z najszybciej rosnących na platformie pod kątem inwestorów, co oznacza, że polscy inwestorzy poszukują atrakcyjnych inwestycji oraz dywersyfikacji swojego portfela. My im to oferujemy.

Dziękuję za rozmowę.

Podobne wpisy

1 komentarzy

Inwestor 4 marca 2019 - 22:07

Polecam link z którego otrzymasz premię przy rejestracji : mintos.com/pl/ref/6SMWDK

Odpowiedz

Zamieść komentarz