Fraudy w czasie pandemii – jak powinna wyglądać współpraca międzysektorowa

dodał Martyna Sarniak
0 komentarzy
kłódka i cyberprzestrzeń

Od początku pandemii zmieniło się nasze życie osobiste i zawodowe. Praca zdalna, izolacja społeczna, przeniesienie aktywności życiowych do Internetu automatycznie sprzyjają fraudom i nadużyciom związanym z cyberprzestrzenią. Nie znamy danych dotyczących fraudów dla całego rynku finansowego w Polsce, ale informacje prasowe i międzynarodowe raporty dotyczące fraudów można odnieść do naszego rynku finansowego w zakresie trendów.

Fraudy w czasie pandemii – to narastający problem? Czy raczej w zawiązku z lock down’ami zanikający?

Eskalacja oszustw cyfrowych związanych z globalnym występowaniem koronawirusa jest zjawiskiem potwierdzonym. Co można podkreślić w temacie lock downu i fraudów to to, że na pewno jesteśmy i jako biznes, i jako konsumenci narażeni na cyberprzestępstwa.

W sieci można znaleźć wiele informacji na temat różnorodnych fraudów i zdarza się, że informacje te są sprzeczne:

Narodowy Bank Polski opublikował raport o transakcjach oszukańczych. Wynika z niego, że w III kwartale 2020 r. spadła liczba transakcji oszukańczych kartami, ale wzrosła liczba oszustw dokonanych w bankowości internetowej.

Natomiast z raportu pt.: ”Informacja o transakcjach oszukańczych dokonywanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych w III kwartale 2020 r.” widać, że rośnie liczba transakcji oszukańczych kartami płatniczymi.

Pandemia to czas wzmożonej aktywności cyberprzestępców wyłudzających dane osobowe. Liczba ataków przy użyciu szkodliwego oprogramowania wzrosła w III kw. o 42 proc.

Oszuści mogą dostać się do naszego konta bankowego wykorzystując duplikaty karty SIM – ostrzega Rzecznik Finansowy. Ostatnio w ten sposób pieniądze straciły dwie osoby, którym ukradziono w sumie 650 tysięcy złotych.


Międzynarodowe raporty pokazują również tendencje wzrostu fraudów w zakresie finansów. Jak czytamy we Fraud in the Wake of COVID-19: Benchmarking Report, December 2020 Edition 79% respondentów zaobserwowało wzrost fraudów, a 90% respondentów spodziewa się wzrostu fraudów w ciągu 2021 r. w poszczególnych kategoriach przestępstw:

  • cyberprzestępstwa – wzrost o 31%,
  • oszustwa związane z płatnościami – wzrost o 39%,
  • kradzież tożsamości – wzrost o 39%.

Co ciekawe, w okresie pandemii koronawirusa nie zmienił się sposób popełniania oszustw, ale oszuści wykorzystują intensywnie przestrzeń cyfrową. Przejście od omnichannel do multichannel, w połączeniu z wyrafinowanym charakterem narzędzi, którymi dysponują przestępcy, powinno być zauważone przez instytucje finansowe i wpłynąć na budowanie strategii ograniczania oszustw w ciągu najbliższych kilku lat. Bez ulepszeń technologicznych i operacyjnych globalny wzrost liczby oszustw cyfrowych przewyższy straty związane z fałszowaniem kart płatniczych.

Jak ważnym elementem w prowadzeniu biznesu w obszarze consumer finance jest zabezpieczenie ryzyk związanych z fraudem?

W czasach kryzysu weryfikacja konsumentów jest podstawowym działaniem zapewniającym bezpieczeństwo prowadzenia biznesu i metodą zapobiegania nadużyć. Dziś minimalna i ręczna weryfikacja klientów jest zbyt ryzykowna i kosztowna, dlatego nowoczesne rozwiązania technologiczne, oparte np. na machine learning, nie tylko dostarczają biznesowych niezbędnych danych, ale również i zaawansowanych narzędzi do budowania kompletnych procesów decyzyjnych i działań opartych o kompletne strategie.

Gdzie dziś możemy dowiedzieć się na temat rzeczywistej ilości dokonywanych fraudów w Polsce, czy to są dane jawne?

Nie znamy takich danych dla Polski. 20 marca 2020 r. urzędy ochrony konsumentów w krajach UE przy wsparciu Komisji wydały wspólne stanowisko w sprawie COVID-19. Opisały w nim najczęściej zgłaszane oszustwa i nieuczciwe praktyki w kontekście obecnej pandemii. Dokument dotyczy głównie operatorów platform internetowych https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_20_489

Jakiego typu skuteczne rozwiązania w tym obszarze ma nam do zaproponowania CRIF?

CRIF w swoim portfolio produktów posiada cały szeregów rozwiązań dostosowanych do potrzeb swoich klientów. Jako najlepsze źródło danych, służących do analityki i automatycznych decyzji, CRIF jest aktywnym Partnerem dla firm z obszaru finansowego, e-commerce, telekomunikacji i nowoczesnych technologii.

W zależności od branży proponujemy naszym Partnerom rozwiązania odpowiadające na potrzeby rynku i dostosowane do indywidualnych uwarunkowań biznesowych konkretnego Partnera.

Dla sektora pożyczkowego proponujemy:

  • Credit Check Branżowa Wymiana Danych,
  • Credit Check Consumer,
  • Credit Check Business,
  • Credit Check System Wymiany Informacji,
  • Credit Check Platforma Weryfikacji Klienta.

Pamiętamy również o klientach indywidualnych. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi www.BezpiecznyPESEL.pl, aby zastrzec swój numer PESEL, zapobiegać kradzieży tożsamości i wyłudzeniom pożyczkowym na skradziony PESEL.

Podobne wpisy

Zamieść komentarz